God kittelbok om hjerteklaffsykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Newton, Jim

  Sabharwal, Nikant

  Myerson, Saul

  Valvular heart disease

  400 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-955923-7

  Dette er en liten bok, nærmest i lommestørrelse, om klaffesykdom fra Oxford University Press. Forfatterne er kliniske kardiologer fra universitetsmiljøene i Storbritannia. Boken burde være av interesse for alle leger som arbeider med pasienter med hjerteklaffsykdom, og spesielt for utdanningskandidater i hjertemedisin og thoraxkirurgi.

  Fagfeltet er viktig av flere grunner, dels er klaffesykdom økende pga. en aldrende befolkning, dels foregår det en betydelig fagutvikling innen diagnostikk og behandling av klaffefeil. Ekkokardiografi har for en stor del tatt over for hjertekateterisering i utredning av klaffepasienter, og nye teknikker for kirurgisk reparasjon av klaffefeilen er blitt utviklet. Helt nylig har kateterbaserte klaffeerstatninger og klaffereparasjoner blitt et reelt alternativ for utvalgte pasienter.

  De 400 sidene er ordnet i 16 kapitler, inndelt først etter den enkelte klaffefeil, etterfulgt av separate kapitler om kirurgisk og kateterbasert behandling av klaffefeil, samt vurdering av operasjonsrisiko. De enkelte klaffefeil er omtalt systematisk, til dels i stikkordsform, med anatomi, patofysiologi, klinisk undersøkelse, ekkokardiografi og andre bildeteknikker, behandlingsalternativer og oppfølging. Det er også et eget kapittel om klaffefeil og svangerskap, og om infeksiøs endokarditt. Det er ingen egentlige referanser i teksten, men et utvalg av anbefalt litteratur for hvert kapittel er gitt helt til slutt.

  Gjennomgående er teksten meget god, grafikken er akseptabel, men de ekkokardiografiske bildene er bare unntaksvis med farger, hvilket reduserer noe av informasjonsverdien. Noen gode 3-D ekkokardiografiske registreringer av klaffefeil er heldigvis inkludert, og illustrerer tydelig nytten av denne teknikken, selv om det langt fra er fullstendig. Anbefalinger om utredning og behandling ligger tett opp til retningslinjer fra European Society of Cardiology. Bokens format er imidlertid så lite at teksten kan bli i minste laget, papiret er også vel tynt, slik at tekst og figurer ses gjennom sidene. Det er et meget rikholdig register.

  Boken egner som en kittelbok og oppslagsbok for leger som behandler pasienter med hjerteklaffsykdom, og kan tross sitt uanselige format, trygt anbefales fordi den gir gode og lett tilgjengelige svar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media