Vitamintilskudd til gravide i utviklingsland

Arne Johan Norheim Om forfatteren
Artikkel

Kan tilskudd av vitamin C til gravide i utviklingsland bidra til færre sykehusinnleggelser under svangerskapet?

I en åpen randomisert studie ved et helsesenter i Uganda ble 384 gravide randomisert til enten å få tilskudd av 400 mg vitamin C daglig eller til ikke å få ekstra tilskudd, i tillegg til standard vitamintilskudd under svangerskapet (1). De vanligste årsaker til innleggelse av gravide i utviklingsland er anemi og residiverende luftveisinfeksjoner. Hensikten med studien var å se om tilskudd av vitamin C kunne forebygge innleggelse i sykehus under svangerskapet, blant annet ved å øke jernopptaket og styrke immunforsvaret.

79 av 187 kvinner (42,2 %) som fikk vitamin C, unngikk innleggelse, sammenliknet med 55 av 197 (27,9 %) gravide som ikke fikk vitamin C (p = 0,003). Et tilleggsfunn var at kvinner som ikke tok tilskudd av vitamin C, tenderte til å få barn med lavere fødselsvekt (p = 0,04). Ingen av kvinnene rapporterte om bivirkninger fra C-vitamininntaket.

Forfatterne forklarer forskjellene først og fremst med økt jernopptak, men også antioksidativ effekt av vitamin-C. De antyder at vitamin C bør tilbys til gravide med lavt naturlig inntak, særlig på landsbygda i utviklingsland med varierende tilgjengelighet av frukt og grønnsaker. Samtidig etterlyser de mer forskning for å bekrefte resultatene fra undersøkelsen.

Anbefalte artikler