Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Ole Danbolt Mjøs

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Petter Brandtzæg

Medisin og vitenskap

Yngvar Fløisand
Lorentz Brinch
Tobias Gedde-Dahl d.y.
Geir E. Tjønnfjord
Yngvar Gundersen
Per Vaagenes
Anne Dreiem
Frode Fonnum
Sten Frøyshov
Dag Jacobsen
Lars Bjertnæs
Hans Flaatten
Jon Henrik Laake
Jon Bragi Bergmann
Fridtjov Riddervold
Arvid Bjørneklett
Pål Aukrust
Stig S. Frøland
Trine S. Bergmo
Lauritz Bredrup Dahl
Toralf Hasvold
Per Omvik*
Bjørn Bratland
Gerhard Gerhardsen
Kjell Gisholt
Terje Risanger
Tore Smedsrud
Sverre E. Kjeldsen
Tor Ole Klemsdal
Serena Tonstad
Ingvar Hjermann
Eva Gerdts
Per Omvik
Rune Mo
Sverre E. Kjeldsen

Profesjon og samfunn

Rune Haaverstad
Colin Hilton
Leslie Hamilton
Kjell Å. Salvesen
Ingrid M. Høie
Bernt Lindtjørn
Olav Thorsen
Cecilie Daae
Bjørn Backe
Berit Schei

Kommentar og debatt

Bettina Kinge
Randi Skarpaas Tranheim
Nils Eide
Karin Nygård
Bjørn Gondrosen
Vidar Lund
Bjørn-Erik Kristiansen
Carl Ditlef Jacobsen
Lars Hagen Henriksen
Eli Filseth

Oss imellom

Bjørn Myrvang
Kristian Bjøro
Olav Dalgard
Kjell B. Hellum
Erik Schrumpf
Ole-Jacob Berg
Bengt Ekelund
Bengt Frisk

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

På tampen

Thomas Hylland Eriksen