()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Knut Ole Grønstad föddes i Sarpsborg, 4.3. 1946. Efter skolgång i Sarpsborg vidtog medicinska studier i Graz, Österrike, och i Lübeck. Under studietiden arbetade Knut Ole i laboratoriet på Strömstads sjukhus. Han trivdes med den vackra naturen och kusten och efter att ha avslutat studierna, valde han att bosätta sig permanent i Strömstad 1973. Knut Ole dog 5.12. 2003.

  AT-tjänst påbörjades vid Uddevalla Sjukhus 1975. Efter läkarlegitimation följde arbete på anestesi- och kirurgkliniken i Uddevalla. Knut Ole erhöll specialistkompetens i allmän kirurgi. Efter denna period följde tjänstgöring på Sahlgrenska sjukhuset där han inledde forskningsarbete inom endokrinkirurgi. Forskningen förde honom till New York, där han under ledning av professor Bernhard M. Jaffe vid Down State University fortsatte sitt forskningsarbete. Under denna period fick Knut Ole möjligheter att odla sitt stora jazzintresse. Han fick där tillfälle att besöka New Yorks stora utbud av jazzklubbar, där hände det även att han spelade på sin saxofon.

  Knut Ole disputerade vid Sahlgrenska sjukhuset i 1986. Avhandlingen presenterade intressanta forskningsresultat inom ämnesområdet hormonproduktion i och hormonell reglering av mag-tarm-kanalen. Docentur följde därefter.

  Under 1980-talet arbetade Knut Ole även i Norge, på sjukhus i Sandnessjøen, Moss och Florø. Efter sin avhandling och docentur återkom han till kirurgkliniken i Uddevalla där han fick ansvar för endokrinkirurgin. Efter kliniksammanslagningen med kirurgkliniken NÄL 1998 gavs han förtroendet att verka som platschef för NÄL sektionen. Sedan 2000 har Knut Ole varit verksamhetschef för hela kirurgkliniken i NU-sjukvården. I denna befattning har han starkt engagerat sig för rekrytering av unga kollegor till kirurgin. Hans intresse för utbildningsfrågor och hans känsla för betydelsen av ett starkt kollegialt stöd från äldre kirurger har genomsyrat det arbete han lagt ner för kliniken. Detta arbete har resulterat i att kliniken idag har en mycket god bemanningssituation och kan se framtiden med tillförsikt beträffande läkarförsörjning och kompetens.

  Vid sidan av arbetet odlade Knut Ole flera intressen. Han älskade hav och natur. Som framgångsrik jägare deltog han alltid i den årliga älgjakten. Han tyckte mycket om att vistas i de norska fjällen. Det största intresset var dock jazzmusiken. Han var själv en skicklig saxofonist och spelade med i flera jazzband både i Sverige och Norge. Knut Ole visade även här prov på gott ledarskap och organisationsförmåga. Han ansvarade bl.a. för genomförandet av den årliga «Kosterfestivalen» med deltagande av internationellt kända musiker.

  Vi som arbetat tillsammans med Knut Ole känner idag en djup tacksamhet över den tid vi fått vara tillsammans med honom, över den vänlighet, värme och omtanke han alltid gav oss.

  Vi känner sorg i hjärtat att ej längre ha honom bland oss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media