Stillingsannonser i 1938

Artikkel

For nesten 70 år siden hadde alle stillingsannonser samme utforming. Frynsegodene den gang var bolig, lys, varme og kost. Årslønnen for assistentleger var 3 000 – 4 000 kroner. Reservelegene tjente et par tusen mer.

Anbefalte artikler