Endotelsvikt ved preeklampsi

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kan serumkonsentrasjonen av proteiner knyttet til endotelial dysfunksjon forutsi utvikling av preeklampsi?

  Preeklampsi er en viktig årsak til sykdom og død under svangerskap. Årsaken til preeklampsi er ukjent, og tilstanden er vanskelig å forutsi.

  Fra en stor amerikansk undersøkelse med flere enn 4 000 gravide i perioden 1992 – 95 ble det foretatt en pasient-kontroll-studie med 120 førstegangssvangre kvinner med preeklampsi og 120 parede kontrollpersoner av tilsvarende normotensive kvinner (1). De som utviklet preeklampsi, hadde langt større mengder av proteinet sirkulerende oppløselig fms-liknende tyrosinkinase-1 (sFlt-1), som binder seg til placental vekstfaktor (P1GF), og de hadde mindre P1GF i serum enn kontrollpersonene. Disse forandringene inntrådte flere uker før preeklampsi ble diagnostisert.

  – Både immunologiske og genetiske faktorer er involvert ved preeklampsi, antakelig gjennom et samspill mellom placenta og kvinnekroppen, sier professor Rigmor Austgulen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

  – Denne studien støtter hypotesen om at en dysfunksjon i karendotelet står sentralt. Imidlertid utviklet ikke alle kvinnene med høyt sFlt-1-nivå og lavt P1GF-nivå preeklampsi, og preeklampsi utviklet seg også hos noen kvinner med lavt sFlt-1-nivå og høyt P1GF-nivå, påpeker Austgulen.

  – Variasjonen i funnene understøtter antakelsen om at forskjellige mekanismer kan ligge til grunn for utvikling av preeklampsi. Hos noen kvinner er placenta avgjørende, hos andre er den maternelle respons med endotelaktivering av relativt større betydning. Sannsynligvis vil patologiske nivåer av sFlt-1 og P1GF først og fremst påvises der endotelaktivering er viktigst. Det gjenstår å se om denne type målinger egner seg til å forutsi utvikling av preeklampsi i en uselektert populasjon, sier Austgulen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media