Kvinneflertall i Yngre legers forening

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som den første av yrkesforeningene har Yngre legers forening (Ylf) flere kvinner enn menn som medlemmer.

  I forrige Legefakta (1) så vi at medlemstallet var økende i de fire største yrkesforeningene, og synkende i de tre minste. Vi ser her litt nærmere på fordelingen på kjønn og gjennomsnittsalder.

  Tabellen viser antallet medlemmer i hver av de sju yrkesforeningene fordelt på kjønn, andelen kvinner og gjennomsnittsalder, for alle legemedlemmer og for legemedlemmer under 67 år i Norge – alle tall per 10.2. 2004. Assosierte medlemmer i yrkesforeningene er ikke inkludert.

  Siden Legeforeningen innførte obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger i 1994, har kvinneandelen økt i alle yrkesforeningene. Andelen har økt relativt mest i Norsk overlegeforening (Of) og relativt minst i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), hvor kvinneandelen ikke har økt fra 1998 til 2004.

  Fra 1994 til 2004 har gjennomsnittsalderen i alle yrkesforeninger økt – unntatt i Ylf, hvor den er redusert fra 35,5 til 34,5 år. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har den høyeste gjennomsnittsalderen og den laveste kvinneandelen, men gjennomsnittsalderen har bare økt fra 58,8 til 59,6 år. Størst er økningen i gjennomsnittsalder i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS): fra 46,7 til 54,7 år.

  Offentlige legers landsforening (OLL) har den nest laveste kvinneandelen og den nest høyeste gjennomsnittsalderen. Denne har økt fra 50 til 55,2 år. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har gjennomsnittsalderen økt fra 45,8 til 48,3 år i løpet av disse ti årene.

  Tabell

  Medlemmer i yrkesforeninger per 10.2. 2004. Fordeling kjønn og gjennomsnittsalder

  Antall legemedlemmer etter yrkesforening

  Yrkesforening

  Antall

  Menn

  Kvinner

  Prosent kvinner

  Gjennomsnittsalder

  Aplf

  4 109

  2 815

  1 294

  31,5

  48,3

  LVS

  544

  413

  131

  24,1

  54,7

  Namf

  397

  265

  132

  33,2

  55,2

  Of

  6 176

  4 644

  1 532

  24,8

  54,3

  OLL

  757

  596

  161

  21,3

  55,2

  PSL

  1 147

  911

  236

  20,6

  59,6

  Ylf

  5 208

  2 584

  2 624

  50,4

  34,5

  Totalt

  18 338

  12 228

  6 110

  33,3

  47,7

  Legemedlemmer under 67 år i Norge

  Yrkesforening

  Antall

  Menn

  Kvinner

  Prosent kvinner

  Gjennomsnittsalder

  Aplf

  3 783

  2 567

  1 216

  32,1

  46,3

  LVS

  430

  310

  120

  27,9

  50,6

  Namf

  327

  209

  118

  36,1

  50,9

  Of

  5 213

  3 813

  1 400

  26,9

  50,9

  OLL

  619

  477

  142

  22,9

  51,1

  PSL

  874

  682

  192

  22,0

  54,6

  Ylf

  5 109

  2 528

  2 581

  50,5

  34,4

  Totalt

  16 355

  10 586

  5 769

  35,3

  44,9

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media