()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kontaktmøte med sosialkomiteen

  Kontaktmøte med sosialkomiteen

  Det årlige møtet med Stortingets sosialkomité fant sted etter sentralstyremøtet 10.2. 2004. I møtet gjorde Legeforeningen rede for organisasjonens synspunkter på aktuelle saker.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38824&subid=0

  Roser spesialforening

  Roser spesialforening

  Helseministeren Dagfinn Høybråten gir i et brev honnør til Norsk plastikkirurgisk forening for å ha tatt klart avstand fra TVNorges planlagte realityserie om kosmetisk kirurgi. I brevet uttrykker han «stor tilfredshet» med pressemeldingen som foreningen selv tok initiativ til.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39168

  Bedre service med reiseprofil

  Bedre service med reiseprofil

  Berg-Hansen reisebureau AS er Legeforeningens nye hovedsamarbeidspartner for reiser og overnattinger. Alle reiser som søkes refundert eller skal betales av Legeforeningen, må etter 1. mars bestilles gjennom dette reisebyrået: telefon 08050, velg sentralbord.

  Før reiser bestilles, bør du registrere deg med en reiseprofil. Dette vil gi en bedre service, samtidig som det sikrer at navn og adresse på billetten blir korrekt i henhold til dine opplysninger.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38445&subid=0

  Fri forhandlingsrett sikret

  Fri forhandlingsrett sikret

  Akademikerne er godt fornøyd med at den frie forhandlingsretten ikke er begrenset i vårens oppgjør. Dette var et av resultatene etter møtet i regjeringens kontaktutvalg 2.2. 2004. Partene var enige om at lønnsveksten er et viktig bidrag til å bedre konkurranseevnen. Kontaktutvalget konkluderte med at det ikke skal legges bindinger på oppgjørene fra én sektor til en annen, og at det blir opp til de lokale partene å avgjøre hvilken profil oppgjørene skal ha. Akademikerne var også fornøyd med at regjeringen ikke ønsker å foregripe pensjonskommisjonens innstilling, og oppfatter dette som et signal om at offentlige tjenestepensjoner ikke er et tema i vårens lønnsoppgjør.

  Les mer: www.akademikerne.no

  Etterlyser felles strategi

  Etterlyser felles strategi

  Generalsekretær Terje Vigen tilbakeviser at norske leger kan klandres for at antallet uføretrygdede øker. I et intervju med Dagbladet sier Vigen at det også er snakk om at arbeidsgiverne ikke er flinke nok til å finne jobber til dem med redusert arbeidsevne. Han etterlyser en felles informasjonsstrategi fra myndighetene til leger, arbeidsgivere og arbeidstakere.

  Les mer: www.dagbladet.no/nyheter/2004/01/20/388870.html

  Ny arbeidslivslov

  Ny arbeidslivslov

  20.2. 2004 overleverte arbeidslivslovutvalget (ALLU) sin innstilling til ny arbeidslivslov, som skal erstatte arbeidsmiljøloven. – Innstillingen virker balansert. Jeg forventer at regjeringen bygger videre på de løsningsorienterte og helhetlige forslagene, sier Akademikernes leder Christl Kvam.

  Når det gjelder spørsmålet om midlertidig tilsetting, mener Kvam ALLUs forslag på flere punkter virker atskillig forbedret, sammenliknet med forslaget statsråd Victor Norman la frem sist høst. Akademikernes leder er også svært positiv til forslaget om å regulere arbeidstid på en ny måte: – Det er et mål for oss at den nye loven skal omfatte alle arbeidstakere. I den grad noen må arbeide ut over vanlig arbeidstid, skal de ha rett til å ta ut tilsvarende fri senere.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39427&subid=0

  Har du oppgitt riktig e-postadresse?

  Har du oppgitt riktig e-postadresse?

  Legeforeningen ønsker i størst mulig grad å benytte e-post ved informasjon og henvendelse til medlemmene. For at informasjonen skal nå frem, er vi imidlertid avhengige av riktig e-postadresse. Vi ber derfor om at det gis umiddelbar beskjed til register@legeforeningen.no ved endring av e-postadresse.

  Husk også å gi tilsvarende beskjed ved adresseendring og endring av telefonnummer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media