Notiser

Artikkel

NPE trenger kvalifiserte leger

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mangler kvalifiserte leger som kan gi vurderinger i saker, og dermed effektivisere saksbehandlingen. Ellers er det få svakheter ved NPE, mener Statskonsult, som har gjennomført  en evaluering av ordningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4331

Ny kampanje mot alkohol

Alkoholkonsumet blant ungdom har økt kraftig. Nå håper myndighetene å snu trenden med en ny kampanje.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4202

Byggingen av nye Ahus i gang

1. mars tok helseminister Dagfinn Høybråten det første spadetaket i byggingen av nye Akershus Universitetssykehus (Ahus). Det nye sykehuset skal koste i underkant av 7 milliarder og betjene 340 000 innbyggere fra Romerike og Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4320

Kjempene slår seg trolig sammen

Det går mot en sammenslåing mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ifølge ledelsen er ingen legestillinger i fare.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4163

Utlysning av kliniske forskningsmidler

Fristen for å søke støtte til forskningsprosjekter ved sykehus i helseregionene Helse Vest og Helse Øst, er 1. april. Helse Øst RHF samarbeider med Universitetet i Oslo, og har totalt 65 millioner kroner til fordeling i 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4258

Støtte til medisinsk forskning

Fristen for å søke forskningsmidler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering nærmer seg. Søknader må sendes gjennom en frivillig, humanitær organisasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av organisasjonene som har anledning til å formidle slike søknader.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4246

Reagerer på ulike konkurransevilkår

En avtale Rikstrygdeverket har inngått med Storebrand bidrar til konkurransevridning til fordel for Omnia Bedriftshelse, mener Norsk arbeidsmedisinsk forening. Rikstrygdeverket stiller seg uforstående til kritikken.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4223

Ba helseministeren prioritere

30 av avdelingslederne ved Universitetssykehuset Nord-Norge reagerer kraftig på budsjettkuttene som er foreslått i Helse Nord RHF, og har skrevet brev til helseministeren.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4189

Fengselsinnsatte sliter psykisk

Innsatte i norske fengsler er i langt større grad enn befolkningen for øvrig rammet av psykiske plager. Dette er blant funnene i en undersøkelse blant innsatte i norske fengsler gjennomført av Statistisk sentralbyrå

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4135

Færre dør av kreft

Færre mennesker dør av kreft i Europa nå enn for en generasjon siden, viser to nye studier. Men mens overlevelsesprosenten øker, øker også tallet på nye krefttilfeller.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4129

Anbefalte artikler