()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  NPE trenger kvalifiserte leger

  NPE trenger kvalifiserte leger

  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mangler kvalifiserte leger som kan gi vurderinger i saker, og dermed effektivisere saksbehandlingen. Ellers er det få svakheter ved NPE, mener Statskonsult, som har gjennomført  en evaluering av ordningen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4331

  Ny kampanje mot alkohol

  Ny kampanje mot alkohol

  Alkoholkonsumet blant ungdom har økt kraftig. Nå håper myndighetene å snu trenden med en ny kampanje.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4202

  Byggingen av nye Ahus i gang

  Byggingen av nye Ahus i gang

  1. mars tok helseminister Dagfinn Høybråten det første spadetaket i byggingen av nye Akershus Universitetssykehus (Ahus). Det nye sykehuset skal koste i underkant av 7 milliarder og betjene 340 000 innbyggere fra Romerike og Oslo.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4320

  Kjempene slår seg trolig sammen

  Kjempene slår seg trolig sammen

  Det går mot en sammenslåing mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ifølge ledelsen er ingen legestillinger i fare.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4163

  Utlysning av kliniske forskningsmidler

  Utlysning av kliniske forskningsmidler

  Fristen for å søke støtte til forskningsprosjekter ved sykehus i helseregionene Helse Vest og Helse Øst, er 1. april. Helse Øst RHF samarbeider med Universitetet i Oslo, og har totalt 65 millioner kroner til fordeling i 2004.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4258

  Støtte til medisinsk forskning

  Støtte til medisinsk forskning

  Fristen for å søke forskningsmidler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering nærmer seg. Søknader må sendes gjennom en frivillig, humanitær organisasjon. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av organisasjonene som har anledning til å formidle slike søknader.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4246

  Reagerer på ulike konkurransevilkår

  Reagerer på ulike konkurransevilkår

  En avtale Rikstrygdeverket har inngått med Storebrand bidrar til konkurransevridning til fordel for Omnia Bedriftshelse, mener Norsk arbeidsmedisinsk forening. Rikstrygdeverket stiller seg uforstående til kritikken.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4223

  Ba helseministeren prioritere

  Ba helseministeren prioritere

  30 av avdelingslederne ved Universitetssykehuset Nord-Norge reagerer kraftig på budsjettkuttene som er foreslått i Helse Nord RHF, og har skrevet brev til helseministeren.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4189

  Fengselsinnsatte sliter psykisk

  Fengselsinnsatte sliter psykisk

  Innsatte i norske fengsler er i langt større grad enn befolkningen for øvrig rammet av psykiske plager. Dette er blant funnene i en undersøkelse blant innsatte i norske fengsler gjennomført av Statistisk sentralbyrå

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4135

  Færre dør av kreft

  Færre dør av kreft

  Færre mennesker dør av kreft i Europa nå enn for en generasjon siden, viser to nye studier. Men mens overlevelsesprosenten øker, øker også tallet på nye krefttilfeller.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4129

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media