Færre begår selvmord og tar overdose

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  494 nordmenn tok sitt eget liv i 2002. Det er en stor nedgang fra tidligere år, og man må helt tilbake til 1979 for å finne lavere tall.

  Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen bare fra 2001 er på 10 %. Henging og kvelning er den vanligste måten å begå selvmord på.

  Til sammen døde 44 401 nordmenn av sykdom, drap, ulykker eller selvmord i 2002. Dette tallet har ligget relativt stabilt de siste ti årene. Hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og åndedrettssykdommer var årsaken til 74 % av dødsfallene.

  Også narkotika- og medikamentdødsfall har hatt en markant nedgang på 62 % fra 2001. Antall alkoholrelaterte dødsfall har vært stabilt de siste årene, mens dødsfall av blandingsmisbrukere derimot, har økt.

  Andre dødsårsaker i 2002:

  • Influensa: 35

  • Aids: 12

  • Narkotika/medikamenter: 382

  • Alkohol: 398

  • Sykdommer i åndedrettsorganer: 4 669

  • Ondartede svulster: 10 633

  • Krybbedød: 17

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4266

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media