Færre begår selvmord og tar overdose

Artikkel

494 nordmenn tok sitt eget liv i 2002. Det er en stor nedgang fra tidligere år, og man må helt tilbake til 1979 for å finne lavere tall.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen bare fra 2001 er på 10 %. Henging og kvelning er den vanligste måten å begå selvmord på.

Til sammen døde 44 401 nordmenn av sykdom, drap, ulykker eller selvmord i 2002. Dette tallet har ligget relativt stabilt de siste ti årene. Hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og åndedrettssykdommer var årsaken til 74 % av dødsfallene.

Også narkotika- og medikamentdødsfall har hatt en markant nedgang på 62 % fra 2001. Antall alkoholrelaterte dødsfall har vært stabilt de siste årene, mens dødsfall av blandingsmisbrukere derimot, har økt.

Andre dødsårsaker i 2002:

  1. Influensa: 35

  2. Aids: 12

  3. Narkotika/medikamenter: 382

  4. Alkohol: 398

  5. Sykdommer i åndedrettsorganer: 4 669

  6. Ondartede svulster: 10 633

  7. Krybbedød: 17

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4266

Anbefalte artikler