Leger viktige i forebyggende arbeid

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi kan gjøre mer med flere leger på laget. Det er budskapet til de tre professorene som frem til 2007 leder hvert sitt statlige fagråd innen forebygging.

  Stener Kvinnsland, Roald Bahr og Knut Inge Klepp brenner for forebygging. Foto Ellen Juul Andersen
  Stener Kvinnsland, Roald Bahr og Knut Inge Klepp brenner for forebygging. Foto Ellen Juul Andersen

  Roald Bahr, professor ved Norges idrettshøgskole, leder Nasjonalt råd for fysisk aktivitet (1).

  – Mange leger kan spille en viktigere rolle ved å tilrettelegge for aktive behandlingsformer. Grønn resept er en dreining vekk fra piller over til økt aktivitet. Det er et behov for behandlingsapparatet å få mer kunnskap ut til legene. Reseptblokken må ikke bli det første leger tyr til, mener han.

  Knut Inge Klepp, professor ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, er leder for Nasjonalt råd for ernæring (1). Han er enig med Bahr: – God kostholdsveiledning fra leger er effektivt. Vi bør i større grad bruke kost- og ernæringskunnskap ved blant annet kreftbehandling, sier Klepp.

  Stener Kvinnsland, viseadministrerende direktør ved Haukeland Universitetssykehus, leder Nasjonalt råd for tobakksforebygging (1). Han understreker legers betydning i røykeavvenningsarbeidet. – Vi er i ferd med å legge siste hånd på oppdaterte retningslinjer for røykeavvenning. Dette blir et godt hjelpemiddel. Legeforeningens engasjement er av stor betydning for å få legene til å prioritere dette arbeidet, som gir god helseeffekt, sier Kvinnsland.

  De tre professorene er samstemmige i at Tidsskriftet er en viktig kanal for å oppdatere leger, gjennom artikler og serier om spesielle temaer. De mener også at Legeforeningens engasjement kan styrkes ytterligere, ved å legge mer vekt på forebygging i legers etter- og videreutdanning samt å nedsette et forebyggingutvalg i foreningens regi.

  Les mer: www.shdir.no/index.db2?id=295

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media