()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Før hjertesykdom rammer – og etterpå

  Før hjertesykdom rammer – og etterpå

  Forebyggende tiltak mot hjerte- og karsykdommer bør i særlig grad rettes inn mot personer som har høy risiko for slike sykdommer, blant annet personer med høyt blodtrykk.

  Rehabilitering er gradvis blitt akseptert som en viktig del av behandlingen etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner. Det er viktig å starte lysbetont fysisk aktivitet så raskt som mulig etter en akutt sykdomsepisode.

  Behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med venstre ventrikkel-hypertrofi

  Hvordan identifisere personer med høy risiko for kardiovaskulær sykdom?

  Hypertensjon og hjertesykdom

  Rehabilitering av hjertepasienter

  Kan hydroklortiazid og klortalidon sammenliknes ved blodtrykksbehandling?

  Legens og kvinnens valg

  Legens og kvinnens valg

  Hvert år får flere tusen norske kvinner fjernet livmoren. Myomer, blødningsforstyrrelser og fremfall er blant de vanligste indikasjonene. Operasjonsmetoden varierer. Til tross for nye ikke-operative alternativer har hysterektomiraten økt. Hva ligger bak dagens praksis?

  Ulik praksis ved hysterektomi

  Hvilke faktorer avgjør metodevalget ved hysterektomi på benign indikasjon?

  Korttidsresultater etter hysterektomi ved benign sykdom

  Sepsis og septisk sjokk

  Sepsis og septisk sjokk

  Septisk sjokk er en konsekvens av uhensiktsmessig oppregulering av immunapparatet og aktivering av koagulasjonssystemet. Innsikt i slike mekanismer har ført til utvikling av rekombinante utgaver av naturlige koagulasjonshemmere, blant annet aktivert protein C, men norske leger vurderer bruken av aktivert protein C ved livstruende sepsis ulikt.

  Aktivert protein C ved sepsis

  Plasmaferese i behandling av septisk sjokk

  Alvorlig sepsis behandlet med aktivert protein C

  Bør sepsispasienter behandles med aktivert protein C?

  Listelengde og jobbtilfredshet

  Listelengde og jobbtilfredshet

  Fastlegeordningen evalueres nå gjennom en rekke undersøkelser. Nesten halvparten av fastlegene i Bergen er godt eller svært godt fornøyd med å jobbe i ordningen; om lag en tredel er moderat fornøyd. Minst fornøyd er leger med lange ventelister og lukket pasientliste.

  Vet fastlegen hvilke medisiner hjemmesykepleien gir pasientene?

  Listelengde, arbeidstid, ventetid og jobbtilfredshet blant fastleger i Bergen

  Bristol-skandalens etterspill

  Bristol-skandalens etterspill

  Altfor mange hjertesyke barn døde etter operasjon ved et sykehus i Bristol i perioden 1988 – 95. Massemedienes avsløringer førte til en gjennomgripende analyse av det britiske helsevesen. Hvilke lærdommer kan man trekke av skandalen og prosessen etterpå?

  Tillit, tabber og terningkast

  Bristol-skandalens effekt på britisk helsetjeneste

  Uklart om ultralyd

  Uklart om ultralyd

  Stortinget har vedtatt en ny lov om bioteknologi som blant annen vedrører bruk av ultralydundersøkelse i svangerskapet. Politikere har tolket loven forskjellig. Norske gynekologer etterlyser klare retningslinjer fra departementet.

  Ultrauklar bioteknologilov

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media