Les mer om …

Artikkel

Før hjertesykdom rammer – og etterpå

Forebyggende tiltak mot hjerte- og karsykdommer bør i særlig grad rettes inn mot personer som har høy risiko for slike sykdommer, blant annet personer med høyt blodtrykk.

Rehabilitering er gradvis blitt akseptert som en viktig del av behandlingen etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner. Det er viktig å starte lysbetont fysisk aktivitet så raskt som mulig etter en akutt sykdomsepisode.

Behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med venstre ventrikkel-hypertrofi

Hvordan identifisere personer med høy risiko for kardiovaskulær sykdom?

Hypertensjon og hjertesykdom

Rehabilitering av hjertepasienter

Kan hydroklortiazid og klortalidon sammenliknes ved blodtrykksbehandling?

Legens og kvinnens valg

Hvert år får flere tusen norske kvinner fjernet livmoren. Myomer, blødningsforstyrrelser og fremfall er blant de vanligste indikasjonene. Operasjonsmetoden varierer. Til tross for nye ikke-operative alternativer har hysterektomiraten økt. Hva ligger bak dagens praksis?

Ulik praksis ved hysterektomi

Hvilke faktorer avgjør metodevalget ved hysterektomi på benign indikasjon?

Korttidsresultater etter hysterektomi ved benign sykdom

Sepsis og septisk sjokk

Septisk sjokk er en konsekvens av uhensiktsmessig oppregulering av immunapparatet og aktivering av koagulasjonssystemet. Innsikt i slike mekanismer har ført til utvikling av rekombinante utgaver av naturlige koagulasjonshemmere, blant annet aktivert protein C, men norske leger vurderer bruken av aktivert protein C ved livstruende sepsis ulikt.

Aktivert protein C ved sepsis

Plasmaferese i behandling av septisk sjokk

Alvorlig sepsis behandlet med aktivert protein C

Bør sepsispasienter behandles med aktivert protein C?

Listelengde og jobbtilfredshet

Fastlegeordningen evalueres nå gjennom en rekke undersøkelser. Nesten halvparten av fastlegene i Bergen er godt eller svært godt fornøyd med å jobbe i ordningen; om lag en tredel er moderat fornøyd. Minst fornøyd er leger med lange ventelister og lukket pasientliste.

Vet fastlegen hvilke medisiner hjemmesykepleien gir pasientene?

Listelengde, arbeidstid, ventetid og jobbtilfredshet blant fastleger i Bergen

Bristol-skandalens etterspill

Altfor mange hjertesyke barn døde etter operasjon ved et sykehus i Bristol i perioden 1988 – 95. Massemedienes avsløringer førte til en gjennomgripende analyse av det britiske helsevesen. Hvilke lærdommer kan man trekke av skandalen og prosessen etterpå?

Tillit, tabber og terningkast

Bristol-skandalens effekt på britisk helsetjeneste

Uklart om ultralyd

Stortinget har vedtatt en ny lov om bioteknologi som blant annen vedrører bruk av ultralydundersøkelse i svangerskapet. Politikere har tolket loven forskjellig. Norske gynekologer etterlyser klare retningslinjer fra departementet.

Ultrauklar bioteknologilov

Anbefalte artikler