Spesialforeningene lager kvalitetsindikatorer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  20 spesialforeninger har levert forslag til over 50 fagspesifikke kvalitetsindikatorer, men ennå gjenstår det mye før disse kan tas i bruk.

  Anne Grimstvedt Kvalvik
  Anne Grimstvedt Kvalvik

  – Å finne frem til hensiktsmessige fagspesifikke kvalitetsindikatorer har høy prioritet, sier Anne Grimstvedt Kvalvik. Hun er medlem av Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg og representant i den nasjonale arbeidsgruppen for standardisering og videreutvikling av kvalitetsindikatorer. Hun understreker at det medisinske fagmiljøet har en nøkkelrolle på dette området.

  – Legeforeningen vil være en pådriver i arbeidet med å utvikle en evaluerende praksis i helsetjenesten. Dette fremgår av handlingsprogrammet for kvalitetsforbedring, og her er vi helt avhengig av innsatsen som gjøres i spesialforeningene, sier Kvalvik.

  Under Legeforeningens årlige kvalitetsdager i februar, la hun frem status for arbeidet så langt. Over en tredel av 59 spesialforeninger har levert forslag til fagspesifikke indikatorer, og flere innspill er i vente. Eksempler på dette er et forslag fra Norsk ortopedisk forening om å registrere andelen pasienter som blir reoperert for lårhalsbrudd innen to år, og et forslag fra Norsk selskap for hematologi om å registrere andelen yngre myelomatosepasienter som tilbys høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.

  – Indikatorene skal tjene som arbeidsverktøy i arbeidet med kvalitetsforbedring lokalt, eller innenfor fagmiljøet. De må være relevante, robuste, pålitelige og i stand til å vise effekten av tiltak og intervensjoner. Ikke alle indikatorer er egnet til å sammenlikne sykehus, og flere spesialforeninger har foreslått at datafangsten knyttes til kvalitetsregistre, sier Anne Grimstvedt Kvalvik.

  Hun understreker at Legeforeningens innsats på området skjer i tett dialog med Sosial- og helsedirektoratet og Helsedepartementet. – Så langt har myndighetene arbeidet mest med nasjonale kvalitetsindikatorer knyttet til organisatoriske og administrative forhold ved sykehusdrift, men vi trenger også indikatorer som gir uttrykk for medisinsk og faglig kvalitet, sier Kvalvik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media