()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter forslaget om å etablere sprøyterom som en forsøksordning i to år.

  – For å forebygge overdosedødsfall, infeksjoner og akutte skader, er det nødvendig at det til enhver tid er minst én ansatt i sprøyterommet som har helsefaglig kompetanse, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Justisdepartementet.

  Hvorvidt man skal etablere sprøyterom for tungt belastede heroinmisbrukere er fortsatt kontroversielt, konstaterer foreningen, og minner om at det opprinnelige forslaget fra regjeringen Stoltenberg skapte stor uenighet da det var på høring i 2001. Sentralstyret gir imidlertid støtte til lovforslaget Justisdepartementet, Helsedepartementet og Sosialdepartementet nå har utarbeidet i fellesskap.

  – Misbrukere som har fylt 18 år og ikke er tatt inn i legemiddelassisterte rehabiliteringstiltak (LAR), bør straffritt kunne besitte og injisere én brukerdose i sprøyterom. Dette er en helsemessig svært utsatt gruppe. Mange av dem har vært misbrukere i lang tid, de er sosialt ekskludert og har ikke klart å dra fordel av tradisjonelle tilbud som tar sikte på at misbruket skal opphøre, skriver Legeforeningen i høringssvaret.

  Tyskland, Nederland og Spania har allerede sprøyterom i offentlig regi, i Luxemburg er det også planer om en slik etablering. Legeforeningen mener det er verdt å forsøke en tilsvarende ordning her til lands i to år, for å få svar på om sprøyterom er et hensiktsmessig virkemiddel for å forebygge og redusere de helseplagene som rusmiddelmisbrukere sliter med. Årsaken til at også helsepersonell må være ansatt i tiltaket, er at selve injeksjonen har et «akutt» helseaspekt ved seg: – Uventet kroppslig reaksjon på det injiserte stoffet kan oppstå. Det er også viktig at sprøyterommet samlokaliseres med andre gatenære tiltak til rusmiddelmisbrukere, påpeker Legeforeningen, som understreker at sprøyterom skal være et lavterskeltilbud og at registrering i form av adgangsbevis derfor ikke må bli for omfattende.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38791&subid=0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media