Nyttig om røykfrie serveringssteder

Artikkel

1.6. 2004 trer endringer i tobakksskadeloven i kraft. I den forbindelse har Helsedepartementet distribuert et rundskriv til tilsynsmyndighetene og til eiere av alle landets serveringssteder.

De nye retningslinjene inneholder mye nyttig informasjon også for leger, blant annet om tobakksskadelovens virkeområder og hvordan loven skal håndheves. I tillegg gjør man i rundskrivet rede for hvordan tilsynet skal organiseres og utføres, og hvilke sanksjonsmuligheter tilsynsmyndigheten rår over.

Det er det enkelte kommunestyret som skal sørge for at reglene for røykfri inneluft overholdes i «lokaler der allmennheten har adgang», mens Arbeidstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med arbeidslokaler.

Les mer: www.odin.dep.no/archive/hdvedlegg/01/07/Runds055.pdf

Anbefalte artikler