Gnistrende stemning på Ylfs tariffkonferanse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Føringer for det kommende lønnsoppgjøret stod på dagsordenen da Yngre legers forening inviterte til tariffkonferanse og trinn II-kurs på Svalbard i februar.

  25 minusgrader ute og tørr inneluft, i kombinasjon med syntetiske tekstiler, bidrog ytterligere til at det gnistret av forsamlingen, som bestod av 80 tillitsvalgte fra de fleste av landets helseforetak.

  – Denne gang forsøkte vi en ny vri ved å kombinere tariffkonferansen og trinn II-kurset. Det ble derved et noe hektisk program, sier Ylfs leder Yngve Mikkelsen.

  Hensikten med tariffkonferansen var å legge føringer for det kommende lønnsoppgjøret.

  – Ylfs landsråd er av den oppfatning at arbeidsgiverne ikke opprettholder inngåtte avtaler, og at de heller ikke etterlever bestemmelsene som er fremforhandlet i forrige tariffoppgjør. Dette og tvistesaker må avklares før det innledes nye forhandlinger, og vil eventuelt kunne bli et konflikttema, sier Mikkelsen, som roser og takker de tillitsvalgte for det viktige arbeidet de gjør for yrkesforeningen. – Våre tillitsvalgte har meget høy kvalitet, og de har vist at de er villige til å påta seg ansvar, sier han.

  Ylf-lederen forteller at hovedlinjene i årets oppgjør vil fokusere på grunnlønn og sosiale rettigheter. – Vi ønsker en sosial profil og et sikkerhetsnett for de svakeste. Dette bør gjenspeiles i avtalene, sier Mikkelsen.

  Han sier ellers at Ylf nylig har gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende publikasjonen Ylf-Forum. Dette har resultert i at bladet reduseres fra ti til seks utgaver per år. Innhold og form beholdes imidlertid som i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media