()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Rike land kan lære av fattige land

  Rike land kan lære av fattige land

  En god helseintervensjon er en aktivitet som kan vedlikeholdes over år, ha en høy kostnad-nytte-effekt, være rettet mot et viktig folkehelseproblem og på sikt bedre folkehelsen. Til tross for svært begrensede ressurser har noen fattige land maktet å gi befolkningen gode helsetilbud. Kan rike land lære av måter helsetjenesten gjennomføres på i fattige land?

  En enkel sukker-, salt- og vannoppløsning til behandling av akutt diaré, utviklet i Bangladesh, er av The Lancet karakterisert som et av det 20. århundrets viktigste medisinske oppdagelser (1). Andre gode eksempler på gode helseintervensjoner i fattige land er:

  • Utryddelsen av poliomyelitt på den vestlige halvkule

  • 95 % reduksjon av mødredødelighet over en 40-årsperiode på Sri Lanka

  • Bruk av ny kirurgisk teknikk ved kataraktoperasjon i India

  Disse og flere andre eksempler (2) viser at enkle løsninger, kombinert med god ledelse og aktiv deltakelse av brukergruppene, er en forutsetning for gode folkehelseprogrammer.

  U-hjelp oppfattes av mange å være overføring av kunnskap og teknologi fra de rike til de fattige land. Slik er det ofte ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media