– Rotete egenandelssystem

Artikkel

Egenandelssystemet her i landet er uklart og uforutsigbart, og bør endres. Høyt prioriterte helsetjenester bør bli gratis. Det mener Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet, som har behandlet spørsmålet om egenandeler som prioriteringsverktøy. Rådet mener virkemidler som frikort og andre oppgjørsordninger fremstår som lite sammenhengende i forhold til tiltakenes prioritet. For eksempel reagerer de på at pasienter må betale egenandel for enkelte høyt prioriterte helsetjenester, mens andre er gratis.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4142

Anbefalte artikler