Sol bra mot multippel sklerose?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kan soleksponering og vitamin D beskytte mot multippel sklerose?

  I løpet av de siste månedene er i to studier antydet en sammenheng mellom soleksponering og multippel sklerose (1, 2). I en pasient-kontroll-studie fra Tasmania var høyere grad av soleksponering i barne- og ungdomsalderen forbundet med lavere risiko for sykdommen (1). Sammenhengen mellom hudkreft, som en indikator på soleksponering, og multippel sklerose ble undersøkt i en studie fra Oxford (2). Det viste seg at hudkreft var signifikant sjeldnere hos pasienter med multippel sklerose enn hos kontrollgruppen (rateratio 0,5, 95 % KI 0,2 – 0,9).

  – Soleksponering som mulig beskyttende faktor ved multippel sklerose ble lansert i 1960-årene. Små, retrospektive pasient-kontroll-studier (1) og klinikkbaserte registerkoblingsstudier (2) er imidlertid forbundet med stor usikkerhet og må tolkes med forsiktighet. Hudkreft er faktisk like hyppig blant norske pasienter med multippel sklerose som i normalbefolkningen, sier overlege Rune Midgard ved Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus.

  – En ny, stor prospektiv studie antyder 40 % redusert risiko for å utvikle multippel sklerose ved inntak av vitamin D som multivitamintilskudd (3). En slik potensielt protektiv effekt av vitamin D er interessant, men må reproduseres i andre studier, sier Midgard.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media