Høyest overlevelse for barnekreft i Norden

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De nordiske landene representerer en gullstandard som andre land kan strebe etter, konkluderer en gruppe som har studert overlevelse ved barnekreft i Europa.

  Studien omfattet 45 populasjonsbaserte kreftregistre i 20 land med nærmere 25 000 barnekrefttilfeller i perioden 1990 – 94 (1). Det var store variasjoner i femårsoverlevelse mellom landene. For alle krefttyper samlet hadde Estland lavest overlevelse (45 %) og Island høyest (90 %). De nordiske landene hadde høyest overlevelse for fire av de sju hovedtypene: nefroblastom, akutt lymfoid leukemi, svulster i sentralnervesystemet og akutt ikke-lymfocyttisk leukemi.

  – Dette er selvsagt svært oppmuntrende lesning. Å representere en gullstandard er ingen dårlig omtale fra en forfattergruppe som representerer noe av det beste i Europa. Selvsagt kan ikke barneonkologene ta æren for dette. Både vår spesialisthelsetjeneste og sosioøkonomiske forhold spiller en stor rolle, og det er mange faggrupper involvert, sier klinikksjef Sverre O. Lie ved Barneklinikken, Rikshospitalet.

  – Likevel vil jeg fremheve den nordiske barnekreftforeningen (NOPHO – Nordisk Forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi) som en viktig faktor. Denne foreningen ble etablert i begynnelse av 1980-årene og har nå som medlemmer alle avdelinger i Norden som har omsorg for barn med ondartet sykdom. I løpet av disse årene er det utarbeidet felles protokoller for de fleste større sykdomsgrupper og det er også gjort flere randomiserte studier. Publikasjonslisten fra foreningen er etter hvert ganske imponerende, og det publiseres jevnlig artikler i tidsskrifter med meget høy prestisje (impact factor). I mine øyne er dette et av de beste eksempler på fremragende nordisk samarbeid. Det er også vår erfaring at Norden, med en populasjon på 23 millioner mennesker, har et pasientmateriale som kan sammenliknes med mange av de største i utlandet, sier Lie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media