Etiske paradokser

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ikke før er en ny bioteknologilov vedtatt, før den besværlige virkeligheten trenger seg på. En liten gutt med alvorlig talassemi kan hjelpes hvis han får navlestrengsblod fra et søsken. Men det krever genetisk testing av befruktede eggceller slik at det «riktige» fosteret kan implanteres og utvikles – og det er forbudt i Norge. Det vil si: Det er nesten forbudt. Det er lov å teste for noen genetiske egenskaper før implantasjon: Ved alvorlig kjønnsbunden sykdom er det tillatt å sortere ut guttefostrene. Og senere – under graviditeten – er det tillatt å sortere ut fostre med spesielle arveegenskaper – f.eks. Downs syndrom. Det er få absolutter og mange paradokser som vil være der uansett hvordan lovparagrafene formuleres og regelverket praktiseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media