Koronarkirurgi uten hjerte-lunge-maskin

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Færre fungerende graft, men like bra klinisk forløp.

  Bruk av hjerte-lunge-maskin er standardmetode ved koronarkirurgi. Maskinen gjør det mulig å operere på et blod- og bevegelsesfritt hjerte. Imidlertid er postoperativ morbiditet, bl.a. i form av nevropsykologiske problemer, satt i sammenheng med bruk av hjerte-lunge-maskin. I de siste årene er det derfor blitt utviklet metoder for å operere pasienten ved slående hjerte, altså uten bruk av slik maskin.

  I en fersk studie fra London ble 104 pasienter med trekarssykdom randomisert til koronarkirurgi enten med eller uten bruk av hjerte-lunge-maskin (1). Det var ingen alvorlige komplikasjoner (død, hjerteinfarkt eller slag) i løpet av en tre måneders oppfølgingsperiode. Imidlertid var det etter tre måneder signifikant færre fungerende graft i gruppen som ble operert uten hjerte-lunge-maskin i forhold til dem som ble operert med slik maskin (88 % versus 98 %, p = 0,02).

  – Studien bekrefter tidligere data om dårligere graftoverlevelse når man ikke bruker hjerte-lunge-maskin. Det interessante med denne studien er at det ikke var forskjell i det kliniske forløp mellom de to gruppene. Det kan tyde på at tidlig okklusjon av graft kanskje ikke er det som betyr mest, sier overlege Kjell Saatvedt ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media