()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årsmøte i LVS

  Årsmøte i LVS

  Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 14. ordinære årsmøte torsdag 13.5. 2004 kl 17 på Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

  Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest mulig til LVS’ kontor, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo –  senest innen 13.4.

  I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel Medisinsk forskning ved universitetene og universitetssykehusene: Stimulering og produktivitet. Program for konferansen vil bli sendt alle medlemmer og kan leses på LVS’ hjemmeside: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6890

  Lovendringer i Overlegeforeningen

  Lovendringer i Overlegeforeningen

  Overlegeforeningens forslag til lovendringer som skal fremmes for årsmøtet/landsrådsmøtet 6.5. 2004 i Tromsø, er lagt ut på Overlegeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38823&subid=0

  Ifølge § 15 i Overlegeforeningens lover skal forslag til lovendringer kunngjøres i Tidsskriftet minst fire uker før årsmøtet avholdes. Som følge av ny praksis i Tidsskrift for Den norske lægeforening, vil dette heretter bare kunngjøres i notisform – og med henvisning til Internett-sidene der forslagene finnes i sin helhet. Lovenes § 15 anses herved som ivaretatt, ved at lovendringene er lagt ut på det ovennevnte nettstedet.

  Yngre legers forenings årsmøte 2004

  Yngre legers forenings årsmøte 2004

  Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte 22. – 23.4. 2004 på Clarion Hotell Bryggen, Tromsø.

  I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil årsmøtet behandle organisasjonsdebatten, turnus og spesialisering, samt foreta valg av varamedlemmer til styret og varadesisor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media