Nyttig om sykehusforskning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Carlsen, Katrin C. Lødrup

  Staff, Annetine

  Forskingshåndbok

  Fra idé til publikasjon. 89 s, tab. Oslo: VIRUUS, 2003. Gratis på Internett: www.uus.no/forskning/index.htm

  ISBN 82-473-0017-6

  Å drive forskning ved norske sykehus kan være en frustrerende oppgave. Ikke bare fordi forskningsarbeidet i seg selv er krevende, men vel så mye fordi man befinner seg i en organisatorisk jungel. Boken er ment å være en veileder gjennom denne lunefulle verdenen.

  Forskningshåndboken er ifølge forfatterne «laget for å gi tips og veileding til sykehuspersonell som har en idé de ønsker å omsette i et forskningsprosjekt på høyt kvalitetsnivå». Den er utgitt av Vitenskapsrådet Ullevål universitetssykehus (VIRUUS), som etter sigende også skal publisere innholdet på sine Internett-sider (det var ikke gjort da dette ble skrevet). Forfatterne håper også at «håndboken etter hvert skal vokse seg større og bedre». Boken tar punktvis, saklig og kortfattet for seg de generelle trinnene i et medisinsk forskningsprosjekt. Den har en ryddig layout og funksjonell inndeling. Bakerst i hvert kapittel finner man dessuten tips som er spesielt tilpasset forholdene ved henholdsvis Ullevål og Haukeland Universitetssykehus.

  Boken er i det hele tatt et prisverdig prosjekt. Den organiserer viktig og nyttig informasjon som ellers ville være tidkrevende å finne frem til, og vil ved aktiv bruk kunne spare forskningsmiljøet for både penger og frustrasjoner.

  På den kritiske siden skal det sies at boken er knusktørr, og en tvilende kliniker som søker motivasjon til å kaste seg ut i vitenskapens verden, har lite å hente. Jeg stiller meg også undrende til at prosjektet er utgitt i bokform. Denne typen samling av informasjon og referanser (hovedsakelig til Internett-sider) egner seg først og fremst som en egen Internett-portal. Her vil man kunne utnytte en søkefunksjon for effektivt å finne frem til det som er relevant for den enkelte. Boken mangler selv stikkordregister.

  Mitt råd til forfatterne er derfor at man så raskt som mulig tilrettelegger innholdet som en Internett-portal (ev. supplert med en «motivasjonsbrosjyre» til utdeling i sykehusmiljøene). Her står det sikkert på penger, men disse vil være inntjent så snart tjenesten bidrar til vellykket gjennomføring av nye forskningsprosjekter. Det vil den!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media