()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Teknologien legger mulighetene til rette for et helhetlig forløp av pasientbehandlingen. Men å innføre det papirløse samfunn er ennå urealistisk.

  Det skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet i anledning utkast til ny statlig handlingsplan for informasjonsteknologi (IT), for perioden 2004–07.

  – Vi mener det er viktig å prioritere arbeidet med god samhandling mellom helsetjenesten, pasienter og pårørende. I så måte har rapporten store visjoner og legger opp til en ambisiøs plan. Samtidig vil vi understreke at gevinsten i liten grad ligger i teknologien alene, men forutsetter en endringsvillig kultur, skriver Legeforeningen.

  Foreningen peker på at det er ikke legekontorene som virker som bremsekloss for nasjonal utbredelse av elektronisk samarbeid gjennom nasjonalt helsenett: – Snarere skyldes den manglende utbredelsen at de offentlige aktører, særlig helseforetakene, i vidt omfang ikke er motivert til aktivt å bruke de regionale helsenettene. Det er således helt urimelig å fremstille legene som tilnærmet eneansvarlige for at kommunikasjonen via helsenett ennå ikke fungerer etter hensikten.

  – Etter vårt syn er det urealistisk å tro at man greier å innføre elektronisk kommunikasjon til erstatning for all papirbasert kommunikasjon. Det er derfor viktig å sørge for at helsevesenet tar ut rasjonaliseringspotensialet som ligger i det enkle grepet å lage felles universalblankett for helsetjenesten med et felles skjemahode. Dette kan spare mer enn 100 millioner kroner årlig.

  Legeforeningen kommenterer også juridiske forhold vedrørende elektronisk timebestilling og rammebetingelser for elektronisk pasientjournal. Det samme gjelder den videre finansiering og implementering: –  IT-planen er for lite konkret og forpliktende. Hittil har myndighetene underbudsjettert innføringen i helsetjenesten, i forhold til de mål og tempoplaner man har ønsket seg. Det har vært altfor lite fokusert på standarder som sikrer at elektroniske meldinger kommer helt frem til mottaker i alle systemer, og med rutiner som følger opp avviksmeldinger, skriver Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38796&subid=0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media