Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny administrerende direktør i Helse Sør

  Ny administrerende direktør i Helse Sør

  Administrerende direktør i Helse Sør RHF Steinar Stokke har fratrådt sin stilling.Asbjørn Magne Hofsli (61) er fra 1. mars 2004 konstituert som ny administrerende direktør.

  Det var styret og Steinar Stokke i fellesskap som kom frem til at han skulle gå av av hensyn til Helse Sør RHF. Asbjørn Magne Hofsli kommer fra stillingen som prosjektdirektør i Helse Midt-Norge. Styret, med nyvalgt styreleder Erling Valvik i spissen, uttaler i en pressemelding at de ikke hadde grunnlag for mistillit til Stokke, men at behovet for ro og styringskraft har vært avgjørende for beslutningen.

  Asbjørn Magne Hofsli deltok i Helsedepartementets eier- og foretaksgruppe som forberedte helseforetaksreformen. Han var fylkeshelsesjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 1996, og hadde tilsvarende stilling i Hedmark i perioden 1992 – 96. Før det var han sykehusdirektør i Kongsvinger (1989 – 92).

  Det nytter-prisenfor selvdialysetilbud

  Det nytter-prisenfor selvdialysetilbud

  Selvdialyseenheten ved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, er tildelt Det nytter-prisen 2004. Prisen premierer nyskapende arbeid innen helse- og sosialsektoren, og går til alt fra enkeltpersoner til kommuner eller institusjoner. Prisen er på 100 000 kroner. Den ble overrakt selvdialyseavdelingen av helseminister Dagfinn Høybråten.

  Det nye selvdialysesentret ved Ullevål universitetssykehus åpnet 9.2. 2004. Ved senteret kan pasientene selv, med støtte fra helsepersonell, gjennomføre den dialysen de er avhengige av. De kan låse seg inn og finne sin dialyseplass, og de som ønsker, det kan ta med seg PC og jobbe mens dialysen pågår. Behovet for slik behandling har økt kraftig de siste årene, og senteret er det første av sitt slag i landet.

  Juryen sier i sin begrunnelse at tilbudet om selvdialyse er nyskapende og fremtidsrettet. Det gir den enkelte pasient frihet og selvstendighet, og åpner for brukermedvirkning. Tilbudet er blitt til gjennom samarbeid mellom mange yrkesgrupper, og de utnytter ifølge juryen ressursene godt, både menneskelig og materielt.

  Det nytter-prisen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media