Minileder

Forsidebildet

Lisbeth Bang

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Catherine De Angelis
Jeffrey M. Drazen
Frank A. Frizelle
Charlotte Haug
John Hoey
Richard Horton
Sheldon Kotzin
Christine Laine
Ana Marusic
A. John P.M. Overbeke
Torben V. Schroeder
Hal C. Sox
Martin B. Van Der Weyden

Medisin og vitenskap

Ole Bernt Fasmer
Ketil Joachim Oedegaard
Cathrine Ebbing
Gro Njølstad
Torvid Kiserud
Elisabeth Farbu
Tiina Rekand
Nils Erik Gilhus
Vegard Strøm
Arve Opheim
Johan Kvalvik Stanghelle
Johan A. Aarli
Aasmund Berner
Manohar Pradhan
Lars Jørgensen
Arne Heilo
Krystyna Kotanska Grøholt
Solveig Andersen
Helge Refsum
Lars Tanum
Einar Vedul-Kjelsås
K. Gunnar Götestam

Profesjon og samfunn

Inger Johanne Bakken
Finn Egil Skjeldestad
Odd Mjåland*
Egil Johnson
Anne Line Bretteville-Jensen
Oddvar Kaarbøe
Heidi Lindland
Petter Gjersvik
Pernille Nylehn
Vegard Bruun Wyller
Torgeir Bruun Wyller
Olav M. Linaker
Torgeir Bruun Wyller
Christian Hall
Karl Olav Viddal

Kommentar og debatt

Astor Reigstad
Paul Lereim
Magne Røkkum
Reidar Kjær
Morten S. Selle
Olaf Scheel
Lars Bevanger
Bjørg Viggen
Gunnar Skov Simonsen
Jan Erik Berdal
Arnfinn Sundsfjord
Dag Berild
Arvid Bjørneklett
Eivind Meland
Anders Hernborg
Arne Svilaas
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Jan Otto Syvertsen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen

Einar Sudmann