Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Svein Ivar Mellgren, Tromsø, 17. oktober 2003

«Ser dere reflekshammeren helt der oppe fra, da?» spør nevrologen.

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler