God innføring i klinisk medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schroeder, Torben

  Schulze, Svend

  Hilsted, Jannik

  Aldershvile, Jan

  Basisbog i medicin & kirurgi

  3 utg. 850 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark 2004. Pris DKK 968

  ISBN 87 - 628- 0402-2

  Dette er en innføring i indremedisin og kirurgi for medisinstudenter i startfasen av klinisk praksis. Etter noen generelle og korte kapitler om journalføring, anestesi, væske- og elektrolyttbehandling, ernæring og akuttmedisin kommer de organspesifikke kapitlene.

  Det er lagt vekt på de vanligste sykdommene og skadene, noe som er fornuftig på dette nivået. Boken er rikelig illustrert med gode tegninger, bilder og tabeller. Jeg anbefaler den til studenter, lærere i indremedisin/kirurgi, og den vil være kjærkommen på de fleste vaktrom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media