God innføring i klinisk medisin

Bjørn Bendz Om forfatteren
Artikkel

Schroeder, Torben

Schulze, Svend

Hilsted, Jannik

Aldershvile, Jan

Basisbog i medicin & kirurgi

3 utg. 850 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark 2004. Pris DKK 968

ISBN 87 - 628- 0402-2

Dette er en innføring i indremedisin og kirurgi for medisinstudenter i startfasen av klinisk praksis. Etter noen generelle og korte kapitler om journalføring, anestesi, væske- og elektrolyttbehandling, ernæring og akuttmedisin kommer de organspesifikke kapitlene.

Det er lagt vekt på de vanligste sykdommene og skadene, noe som er fornuftig på dette nivået. Boken er rikelig illustrert med gode tegninger, bilder og tabeller. Jeg anbefaler den til studenter, lærere i indremedisin/kirurgi, og den vil være kjærkommen på de fleste vaktrom.

Anbefalte artikler