Antibiotikabruk ved sepsis

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet nr. 10/2004 brakte et nyhetsoppslag om bruk av aminoglykosider hos immunkompetente pasienter (1) basert på en israelsk metaanalyse som konkluderer med at monoterapi med betalaktamterapi har like god effekt som kombinasjonen med aminoglykosider, og med betydelig færre bivirkninger, særlig nyreskader (2). Forfatteren hevder at kombinasjonsterapi med betalaktamantibiotika og aminoglykosider er anbefalt ved mistenkt bakteriell sepsis.

  Dette er ikke riktig. Det som er norske anbefalinger, er kombinasjon av benzylpenicillin og aminoglykosider (3). Det er noe ganske annet enn betalaktam generelt. Kombinasjonen av penicillin og aminoglykosider har vært i bruk i mange år, og vi ønsker å fortsette med denne kombinasjonen – ikke bare fordi den ved riktig bruk er effektiv og sikker, men også fordi den er mindre resistensdrivende enn monoterapi med bredspektrede betalaktamantibiotika (4).

  Den israelske undersøkelsen nevner ikke konsentrasjonsmåling. Da aminoglykosider er potensielt toksiske, er det nødvendig med samtidig konsentrasjonsmåling i serum. Det er viktig at målingen blir foretatt ved mikrobiologisk avdeling slik at behandlende avdeling får et raskt svar med samtidig råd om justering av dose eller doseintervall. Da er aminoglykosidbehandling like trygg som annen antibiotikabehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media