Systemfeil må avdekkes

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

– Mediene må ikke bare kritisere handlemåten til leger som har gjort så godt de kan, innenfor de tildelte rammer. Også de som er ansvarlige for organisering og ressurstilgang, må bli stilt til ansvar.

Det sier Reidun Førde, leder i Rådet for legeetikk, i kjølvannet av den brede mediedekningen av drapet som ble begått av en norsksomalier på trikken i Oslo. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har bedt politiet granske Ullevål universitetssykehus for brudd på straffe- og helsepersonelloven. Ettersom politiet medio august bestemte seg for å etterforske saken, risikerer enkeltleger og pleiere siktelse og tiltale, og sykehuset foretaksstraff.

– Det synes lettere for pressen å ta enkeltpersoner som utgjør den siste brikken, fremholder Førde. – Å avdekke systemfeil i helsevesenet krever kunnskap om systemene. Derfor håper jeg at politiet, i saker hvor det er besluttet full etterforskning, også lar forhold som kan føre til bedre rutiner, inngå i granskingen. Hun kritiserer også tilsynsmyndighetene for deres mangeårige praksis: – Når Helsetilsynet har felt sine dommer i tilsynssaker, har det i altfor stor grad dreid seg om kritikk eller refs mot enkeltaktører.

Reidun Førde uttrykker uro for de mange kolleger som forteller at det er blitt langt tøffere å si fra internt om systemfeil. – Vi vet ennå ikke nok om det virkelig er slik, derfor vil varslingsproblematikken være tema for en undersøkelse i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt i høst. Imidlertid sier stadig flere leger at de i mindre grad kan snakke fritt om ressurstilgang og organisering. De opplever at retten til å ytre seg om forhold på jobben, er blitt innskrenket. Førde minner om de etiske regler for leger, som slår fast plikten til å si fra. Samtidig understreker hun viktigheten av å gå tjenestevei med slike meldinger.

Budskapet Førde formidler til studenter og kolleger når hun holder forelesninger om medisinsk etikk, er entydig. – Jeg ville opplevd det som en stor påkjenning dersom jeg selv ble gransket av politimyndigheten. Men politiets oppgave er å avdekke alle sider ved en sak. Vi må derfor anse politiets grundige etterforskning som et nyttig verktøy for å få kartlagt hva som har skjedd. Det innebærer at også de som står ansvarlige i en større sammenheng blir stilt til ansvar, eksempelvis for mangelfull ressurstilgang, sier rådslederen.

Anbefalte artikler