Mammografi mer usikkert for tynne kvinner

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Brystkreft ser ut til å være vanskeligere å oppdage og ekskludere hos kvinner som er tynne, som har gått gjennom brystkirurgi tidligere eller som har fått hormonbehandling.

Det er en studie publisert i BMJ som viser at brystkreft kan være vanskeligere å oppdage og utelukke hos noen kvinner enn hos andre.

Kvinner mellom 50 og 64 år som deltok i Million Women Study fylte ut et spørreskjema med opplysninger om livsstil, sykdomshistorie og sosiodemografiske opplysninger før en rutinemessig brystkreftscreening. 122 355 kvinner ble så fulgt i 12 måneder for å finne ut i hvilken grad disse faktorene påvirket sensitivitet og spesifisitet ved screeningen. Målene indikerer hvor sannsynlig det er at kvinnene utvikler brystkreft i perioden mellom mammografiundersøkelsene, og hvor sannsynlig det er at de blir innkalt til nærmere undersøkelser etter screeningen, uten at de har brystkreft.

Tre faktorer viste seg å innvirke på sensitivitet og spesifisitet, nemlig behandling med hormonell substitusjonsterapi (HRT), tidligere brystoperasjoner av andre grunner enn brystkreft, og en kroppsmasseindeks på 25 eller mindre. De sju andre faktorene som ble undersøkt, som alder, forekomst av brystkreft i familien, fysisk aktivitet, røyking og alkoholvaner, hadde ingen betydelig effekt verken på sensitivitet eller spesifisitet.

– I tillegg til at mammografi kan vise seg å være mindre effektivt for disse kvinnene er de også mer utsatt for å få diagnosen brystkreft i perioden mellom mammografiundersøkelsene, sier Emily Banks, som har ledet studien, til BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5751

Anbefalte artikler