Kunngjøringer

Artikkel

Endring av operasjonsliste

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten nevrokirurgi som var gitt ikrafttreden fra 1.1. 2006. Endringene gjelder vedlegget til operasjonslisten, punkt 2 og punkt 3. Endringene er skrevet i kursiv:

Punkt 2 i vedlegg til operasjonslisten – Deltakelse i endovaskulære terapeutiske prosedyrer og stråleknivbehandling av arteriovenøse malformasjoner kan utgjøre 50 % av de vaskulære inngrepene.

Punkt 3 i vedlegg til operasjonslisten – Legen må dokumentere minst 30 inngrep på barn < 15 år, hvorav 1/3 som hovedoperatør.

Den reviderte operasjonslisten i nevrokirurgi er gitt ikrafttreden fra 1.1. 2006. Det nye skjemaet skal være vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i nevrokirurgi fra samme dato.

Anbefalte artikler