Pasientinformasjon om glukosamin

Till Uhlig Om forfatteren
Artikkel

Langer, Jerk W.

Glucosamin og slidgikt

Naturens egen gigtmedisin. 96 s, tab, ill. Nyt Nordisk Forlag, 2004. Pris DKK 129

ISBN 87 -17-03733 - 6

Forfatteren er dansk lege og vitenskapsjournalist og har bak seg bøker om kosttilskudd, vitaminer og mineraler, barnesykdommer, alternativ behandling, samt Den store legeboken, også utgitt på norsk. Han har således bevist sin evne til å komme med en populærvitenskapelig og lettlest fremstilling. Målgruppen her er pasienter med artrose. Allerede i forordet kaller han effekten av glukosamin for en revolusjon og forteller at han på sin hjemmeside har fått mye respons på de gode resultatene av glukosaminbehandling.

Boken gir en meget god oversikt over leddfysiologi og sykdomslære for pasienter. I andre halvdel kommer forfatteren inn på behandlingsmuligheter ved artrose.

Vektleggingen av tverrfaglige behandlingsmuligheter er positiv, også i lys av den økte oppmerksomheten som artrose som er i ferd med å utvikles blant revmatologer i Norge.

Gluokosamin er ingen mirakelmedisin, fremhever forfatteren. Man kan være enig eller uenig i påstanden om at midlet har en fremtredende plass i artrosebehandlingen, men forfatteren spesifiserer i alle fall noen steder i teksten at dette hovedsakelig gjelder knærne. Boken avsluttes med noen nyttige hverdagsråd til artrosepasienter.

Resultatene fra noen viktige studier presenteres nokså summarisk i denne boken. Denne svakheten kan være akseptabel i helsepedagogisk sammenheng, men underbygger ikke helt forfatterens konklusjon om at jo tidligere i forløpet pasienten tar glukosamin, desto større vil sjansen for effekt være.

Bokens verdi ligger like mye i generell informasjonen om artrose som i omtalen av glukosamin. For artrosepasienten kan den være meget nyttig. Medisinere har også behov for å lære mer om glukosamin, men boken er for generell til å dekke legens behov.

Anbefalte artikler