Flere  medisinstudenter  med  gebyrstipend

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

De siste tre årene har antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen, økt med 10,5 %. En økende andel av disse mottar gebyrstipend.

Antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning er seksdoblet de siste 12 år (1). Økningen har vært meget kraftig i Ungarn, Polen, Danmark, Irland, Australia, Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia og Nederland. Samtidig har det de siste fem årene vært en betydelig nedgang i Tyskland og Sverige.

Tabellen viser det totale antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen for henholdsvis studieåret 2000 – 01 og 2003 – 04, samt hvor mange av disse som mottar såkalt gebyrstipend. Dette kommer i tillegg til vanlig stipend og dekker deler eller hele summen av skolepenger og/eller andre obligatoriske utgifter ved enkelte universitet og (høg)skoler i utlandet. Tallene er innhentet fra Lånekassen, og er endelige for disse studieårene.

Det totale antallet medisinstudenter med gebyrstipend har økt med 209 eller 21,9 %. At denne veksten er større enn veksten i det totale antallet medisinstudenter som har vært på 191 eller 10,5 %, skyldes at det har vært størst vekst i de studielandene som har flest mottakere av gebyrstipend, som Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia. Det er her visse unntak. Spesielt gjelder det Danmark og Australia som begge likevel har hatt en betydelig vekst. Irland er i en særstilling. I Irland hvor over halvparten av de norske medisinstudentene mottar gebyrstipend, har det totale antallet medisinstudenter økt, uten at antallet med gebyrstipend har økt. I Nederland har det vært en halvering av antallet som mottar gebyrstipend.

Veksten i det totale antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen har de siste tre årene vært svakere enn i de foregående årene, slik det fremgår i Tidsskriftet nr. 15/2004 (1). I løpet av disse tre årene har den relative veksten vært størst i Slovakia, av land med minst fem medisinstudenter totalt med støtte fra Lånekassen. Deretter følger Tsjekkia, Danmark, Australia, Polen og Irland, i rekkefølge etter relativ vekst. I Ungarn, som er det største studielandet, synes veksten å flate ut. I mindre studieland som Storbritannia, Malta, Østerrike og USA har det også vært en viss nedgang.

Andelen medisinstudenter i utlandet som mottar gebyrstipend, har økt fra 52,5 % i studieåret 2000 – 01 til 57,9 % i studieåret 2003 – 04.

Medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Endelige tall for studieårene 2000 – 01 og 2003 – 04

2000–01

2000–01

2003–04

2003–04

Land

    Totalt

Herav med gebyrstipend

    Totalt

Herav med gebyrstipend

Ungarn

463

441

509

473

Polen

312

299

429

418

Danmark

181

0

270

0

Tyskland

351

1

250

3

Irland

119

74

139

73

Australia

63

3

92

8

Tsjekkia

47

47

87

81

Storbritannia

70

27

66

24

Nederland

47

16

48

8

Sverige

86

2

31

0

Slovakia

0

0

31

31

Malta

13

1

7

3

Østerrike

6

1

5

4

USA

8

6

5

5

Andre land

32

24

39

32

Totalt

1 817

954

2 008

1 163

Anbefalte artikler