Offensiv for flere medlemmer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det blir en viktig oppgave for det nye styret å verve nye medlemmer, sier Tobias Skylstad Johansen i Norsk medisinstudentforening Utland.

Det lave medlemstallet blant utenlandsstudentene, 43 % per 21.6. 2004 (1), bekymrer. De siste to-tre årene har foreningen verken prioritert eller hatt en strategi for verving. Dette ønsker det nye styret å gjøre noe med.

– Vår oppgave er ikke å arbeide for å få flere utenlandsstudenter, men å legge mer til rette for utenlandsstudentene, sa Skylstad Johansen på foreningens årsmøte i august.

Sommeren 2004 ble det arrangert kurs i medisinsk etikk og i akuttmedisin. Det har også vært nedlagt et stort arbeid for å utarbeide et kurs i allmennmedisin, i samarbeid med professor Steinar Hunskår ved Universitetet i Bergen. Mange utenlandsstudenter blir ikke godt nok kjent med hvor viktig allmennmedisinen er i Norge. Kurset tar derfor for seg viktige deler av allmennmedisinen som fag, og er beregnet på fjerdeårs studenter. Forsøket på å få til et kurs inneværende år strandet fordi det var for få påmeldte. Under årsmøtet kom det imidlertid frem at det var stor interesse for å delta på et slikt kurs. Det nye styret ble derfor anbefalt å arbeide videre med dette. Det er en nyttig investering å gjøre seg bedre forberedt på arbeidslivet i Norge, mener initiativtakerne til kurset.

Årsmøtet valgte nesten helt nytt styre med følgende medlemmer: Kirsti Aas (leder, ny), Tobias Skylstad Johansen, Anette Steinert (ny), Asbjørn Christophersen (ny), Lars Kristian Kvalheim (ny), Øyvind Larseng (ny), Johan Kippervik og Medha Sherma (ny).

Les mer på Nmf Utlands Internett-sider: www.medisinstudent.no

Anbefalte artikler