Kan TV-titting gi overvekt?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Å se mye på fjernsyn som barn kan påvirke helsen som voksen.

Mange tverrsnittsundersøkelser har vist at barn som ser mye på fjernsyn, oftere er overvektige enn barn som ser lite. Tidligere har vi ikke visst noe om hvordan TV-titting som barn påvirker helsen i voksen alder, men nå ser det ut til at effekten vedvarer i hvert fall inn i 20-årene.

En studie fra New Zealand har fulgt omkring 1 000 barn fra de var fem til de ble 26 år. Forfatterne fant en uavhengig sammenheng mellom antall timer foran TV-apparatet som barn og ungdom og senere kroppsmasseindeks, røykevaner og kolesterolverdier. Resultatene var kontrollert for foreldrenes vekt og røykevaner.

Forskerne mener at TV-titting kan påvirke helsen også utover at det er passiviserende, særlig dersom sendingene inneholder reklame for usunne matvarer. Dessuten innbyr det til småspising. Den amerikanske barnelegeforeningen anbefaler en maksimumsgrense på to timer hver dag, helst mindre.

Diabetesforsker Geir Joner ved Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus, understreker at overvekt hos unge voksne disponerer for senere utvikling av type 2-diabetes.

– TV-titting er en vanskelig indikator, fordi det er så mange andre faktorer som påvirker hvor mye fjernsyn man ser. Så vidt jeg vet, finnes ingen liknende undersøkelser fra Norge. Foreløpig har problemet med passivitet og overvekt blant barn og unge vært mye mindre i Norge enn i USA. Hittil har vi også hatt et annet TV-tilbud, selv om dette er i ferd med å endre seg, sier Joner.

Tidsskriftet

Anbefalte artikler