Les mer om …

Artikkel

Fra hellig anoreksi til medisinsk lidelse

Et historisk perspektiv er nyttig for å kunne forstå tilstander som anoreksi og bulimi, selv om avvikende spiseatferd i tidligere tider ikke er det samme som det vi i dag kjenner som spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser endrer seg med tid og sted, og symptomenes uttrykk farges av historiske, geografiske og kulturelle forhold, skriver Finn Skårderud. Selv om bare halvparten av pasienter med spiseforstyrrelser identifiseres i primærhelsetjenesten, skal de fleste behandles der.

Den kommuniserende kroppen – spiseforstyrrelser og kultur

Spiseforstyrrelser i et historisk perspektiv

Spiseforstyrrelser i allmennpraksis

Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien?

Kan innsatsstyrt finansiering innen psykisk helsevern bidra til at flere pasienter får bedre hjelp? Hvilke erfaringer har man i andre land gjort på dette området? Hvilke spesielle hensyn og utfordringer er knyttet til måling av effekt innen psykiatrien?

Å sette pris på psykiatrien

Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien?

Seponering av B-preparater

Hypnotika, anxiolytika og kodeinholdige analgetika er viktige og gode legemidler – men vanedannende. Hvilke erfaringer har pasienter som prøver å slutte med slike B-preparater? I en kvalitativ studie med 27 tidligere faste brukere etterlyses mer aktiv deltakelse fra legene i seponeringsprosessen og bedre kommunikasjonsferdigheter.

B-preparat er ikkje for pysar

Seponering av B-preparater – hvordan opplever brukerne det?

Migrene og psykiske lidelser

Migrene kan forekomme sammen med psykiske lidelser, særlig depresjon og angst, og affektive symptomer er ofte til stede ved migreneanfall. Visse psykofarmaka kan ha forebyggende og symptomatisk effekt.

Migrene og psykiske lidelser

Finnålscytologi av glandula thyreoidea

Suspekte knuter i thyreoideakjertelen kan undersøkes enkelt og kostnadseffektivt med finnålscytologi, helst under ultralydveiledning. Metoden har høy sensitivitet og spesifisitet for kreft. Dette viser en gjennomgang av 1 770 finnålsprøver fra sykehus i Helse Sør og Helse Øst.

Finnålscytologiske undersøkelser av thyreoidea

Laparoskopisk kolecystektomi i Norge

Laparoskopisk teknikk har nærmest helt erstattet åpen kirurgi ved kolecystektomi, som nå gjøres oftere og med kortere liggetid i sykehus. Det viser data fra Norsk pasientregister for perioden 1990 – 2002. Alvorlig gallegangsskade opptrer ved minst 0,33 % av inngrepene.

Kolecystektomi i Norge i 1990 – 2002

Anbefalte artikler