Godt om utfordrende atferd

Olav M. Linaker Om forfatteren
Artikkel

Tetzchner, Stephen von

Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning

356 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 399

ISBN 82- 05-31132- 3

Forfatteren understreker at dette ikke er ment som noe oppslagsverk, men som et grunnlag for å forstå utfordrende atferd. Målgruppen er primært studenter og dem som arbeider med mennesker med lærevansker, men også pårørende kan ha nytte av boken.

Det er åtte kapitler, og de spenner fra begrepsdefinisjoner via epidemiologi, forløp og forklaringsmodeller til betydningen av forebyggende tiltak. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering, med en liste over ordforklaringer, en omfattende litteraturliste, forfatterindeks og stikkordregister. Formen er akademisk, og det er mange referanser til originalarbeider. Brobyggingen til den praktiske virkelighet er besørget med en rekke kliniske vignetter.

von Tetzchner legger vekt på å formidle teorier og bedømme den faktiske dokumentasjon av de mange påstander og tilnærminger på feltet. Boken inneholder lite om psykiatriske og enda mindre om biologiske forklaringsmodeller.

Forfatteren skriver godt, og det er sammenheng i beskrivelsene på tross av de ofte sprikende synspunkter som refereres. Likevel er boken relativt tunglest, først og fremst pga. informasjonstettheten i teksten. Det er synd for helheten at biologiske modeller har falt utenfor, men så lenge man er oppmerksom på dette, er dette en bred innføring i et felt der litteraturen ofte er preget av ensidighet.

Alle som arbeider mye med psykisk utviklingshemmede med atferdsvansker vil komme til kort. Noen ganger skyldes det manglende bredde i tilnærmingen. Da må man revurdere tiltakene. I denne prosessen er von Tetzchners bok en viktig kilde til kunnskap om alternative innfallsvinkler.

Boken bør finnes og brukes ved alle enheter som arbeider med slike problemer. Den bør også være tilgjengelig for studenter, og for noen bør den antakelig på pensumlisten. Jeg tror imidlertid få pårørende vil ha utbytte av boken. Den sår sunn, men ubehagelig tvil om vanlige tiltak ved utfordrende atferd.

Anbefalte artikler