Flere gravide får diabetes

Artikkel

De siste 30 årene har tallet på kvinner med svangerskapsdiabetes økt, og i dag får rundt åtte av 1 000 gravide påvist diabetes eller nedsatt glukosetoleranse under svangerskapet.

Også tallet på kvinner som har diabetes før svangerskapet øker, og i 2001 og 2002 hadde rundt seks av 1 000 type 1- eller type 2-diabetes før de ble gravide. Totalt har drøyt 1,4 % av nyfødte barn en mor som hadde diabetes i svangerskapet, ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt. Både gravide som utvikler nedsatt glukosetoleranse etter visse kriterier og gravide med så høyt blodsukker at de får betegnelsen diabetes, inkluderes i diagnosen svangerskapsdiabetes.

Kvinner med diabetes i familien, som var overvektige før de ble gravide, som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller som er innvandrere, har økt risiko for svangerskapsdiabetes. I tillegg øker risikoen jo eldre man er når man blir gravid.

Den økende forekomsten av diabetes hos fødende kvinner gjenspeiler trolig økningen av diabetes ellers i samfunnet. Dessuten tør flere kvinner med type 1-diabetes få barn, fordi de får tettere medisinsk oppfølging enn før.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5848

Anbefalte artikler