Kronisk tretthetssyndrom – adekvat betegnelse

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fatigue er et uspesifikt, men fremtredende symptom ved en rekke ulike tilstander som kreft, kroniske inflammatoriske tilstander og depresjon (1). Den samme subjektive opplevelsen rapporteres altså ved ulike sykdommer. Begrepet er vanskelig både å definere og operasjonalisere, og objektive tester finnes ikke.

  Fatigue opptrer ved sykdom, oftest uten forutgående aktivitet, og vil i liten grad påvirkes av hvile. Begrepet dekker flere til dels overlappende symptomer som følelse av nedsatt energi, generell svakhet, redusert muskelstyrke (fysisk fatigue) og kognitive vansker som konsentrasjons- og hukommelsesvansker (mental fatigue). Fatigue er trolig forskjellig fra trettbarhet (fatigability), som typisk arter seg som følelse av tretthet etter igangsatt muskulært arbeid.

  Mange pasienter med somatiske sykdommer og fatigue ville trolig føle det nokså fremmed å omtale symptomet som utmattelse, fordi utmattelse gjerne knyttes til en forutgående aktivitet. Ofte vil plagen beskrives som det å være trett og sliten, tom, energiløs osv. Utmattelse som generell term for fatigue er derfor neppe noen bedre løsning enn tretthet. Siden kronisk tretthetssyndrom er den foretrukne betegnelsen i de andre nordiske land (2), bør vi også benytte den samme betegnelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media