Notiser

Artikkel

Gro utnevnt til æresdoktor

Gro Harlem Brundtland (f. 1939) er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen for sin innsats og profilering av Norge internasjonalt innenfor miljø, helse og likestilling, og for sin rolle som forbilde for studenter ved norske universiteter.

Gro Harlem Brundtland har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er Master of Public Health fra USA. Hun har arbeidet ti år som lege, forsker og administrator innen offentlig helsevesen i Norge og har innehatt en rekke politiske verv, blant annet vært miljøvernminister og statsminister. Hun har ledet FN-kommisjonen for miljø og utvikling og spilte en hovedrolle ved Rio-konferansen i 1992. Etter siste periode som statsminister ble hun generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. I 2003 gikk hun av med pensjon.

Ved Universitetet i Bergen ble det utnevnt 11 nye æresdoktorer under høstens doktorpromosjon i Håkonshallen i Bergen 27. august 2004.

Kongens fortjenstmedalje i gull til Ørjasæter

Harald Ørjasæter (f. 1927) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull blant annet for sin innsats innen feltet blodtransfusjon. Ørjasæter har gjennom arbeidet i Norges Røde Kors Blodprogram vært frontfigur for en sikker blodtransfusjonstjeneste i Norge. Han arbeidet tidlig med ideen om selvforsyning av blodprodukter i landet, skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus på sine nettsider.

Ørjasæters innsats førte til at Norge ble selvforsynt med bløderpreparater fra 1982. Senere arbeidet han for igangsetting av et nasjonalt opplegg rundt plasmafraksjonering, da dette kom for alvor i siste halvdel av 1980-årene.

Ørjasæter har skrevet om lag 100 medisinske artikler innen blodtypeserologi, genetikk, transfusjonstjeneste, Rh-profylakse og cancerimmunologi. Han har bidratt med hjelpearbeid i forbindelse med store internasjonale ulykker, ledet utviklingen av blodbanken i Litauen, gjennomført prosjekter i Botswana og Russland, vært medlem av viktige internasjonale utvalg og leder for Norges Røde Kors Blodprogram.

Ny klagenemnd for behandling i utlandet

Den nye Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet ble nylig oppnevnt av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Oppnevningsperioden gjelder i to år, fra 1. september 2004 til 1. september 2006, og nemnden består foruten lederen Johan Henrik Frøstrup av følgende medlemmer: Trine Magnus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Stein Kaasa, St. Olavs Hospital, Else Wiik Larsen, Ullevål universitetssykehus, Erik Ivarsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Anne-Birgitte Andersen, pasientombud i Vestfold, Berit Støre Brinchmann, Høgskolen i Bodø og Bjørnar Allgot, Norges Diabetesforbund.

Klage- og dispensasjonsnemnda skal erstatte dagens klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet. Den skal fungere som en klageinstans for pasienter som søker om nødvendig helsehjelp i utlandet der det ikke finnes et tilsvarende tilbud i Norge. Nemnden vil også behandle søknader om å få utført genetisk undersøkelse av befruktede egg i utlandet.

Internasjonal pris til Mørland

Professor Jørg Mørland (f. 1941) ved Folkehelseinstituttet er tildelt Widmarkprisen for 2004. Prisen deles ut av International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS), og er rådets høyeste utmerkelse. Den gis til personer som gjennom mange år har presentert fremtredende og prisverdige bidrag til trafikksikkerhetsarbeid, og som har oppnådd internasjonal oppmerksomhet og respekt, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Foto Liliana Bachs, Folkehelseinstituttet

Jørg Mørland mottok prisen for sin mangeårige forskningsinnsats innen området alkohol og andre rusmidlers farmakologi og toksikologi, med spesielt fokus på stoffenes negative innvirkning på trafikksikkerheten. Arbeidet hans har bidratt til at trafikkulykkesrisikoen forbundet med bruk av andre rusmidler enn alkohol, har fått stor oppmerksomhet i Norge. Mørlands arbeid har også ført til et stort antall publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og foredrag på flere nasjonale og internasjonale kongresser.

Widmarkprisen, som ble opprettet i 1964, er oppkalt etter den svenske professoren Erik Widmark (1888 – 1958).

Onkolog styrelederfor nytt storsykehus

Bjørn Erikstein (f. 1952) er av styret i Helse Sør RHF oppnevnt som styreleder for det nye Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Erikstein er per i dag viseadministrerende direktør i Helse Sør RHF, hvor han leder Helseavdelingen.

Bjørn Erikstein er cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1978, dr.med. fra samme sted i 1992 og ble spesialist i onkologi i 1993, opplyser rikshospitalet.no. Han har vært viseadministrerende direktør i Helse Sør fra januar i 2003. Han kom da fra Det norske radiumhospital hvor han hadde vært klinikkrådsleder/sjeflege siden 1999. Bjørn Erikstein er også styreleder for Blefjell sykehus HF, Ringerike sykehus HF og Sykehuset Buskerud HF.

Resten av styret for Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF består av nestleder Jon Jacobsen, nåværende styreleder i Rikshospitalet HF, Liv Arum fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Randi Svenkerud Flesland fra Avinor, Paul Hellandsvik fra Helse Midt-Norge RHF og Inger Stray Lien fra Universitetet i Oslo. Pål Berdahl, Eli Gunhild By og Geir Ketil Røste er valgt som representanter for de ansatte.

Anbefalte artikler