Flere rettigheter for pasientene

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med behov for helsehjelp kan få fastsatt en frist for når de skal ha fått behandling. Overholdes ikke fristen, kan de kreve at Rikstrygdeverket sørger for at de får behandling umiddelbart. Retten til helsehjelp er nedfelt i den utvidede pasientrettighetsloven som trådte i kraft 1. september. Lovendringen innebærer også en utvidet rett til fritt sykehusvalg, som nå både omfatter offentlige og private sykehus.

  – Dette viser at det er pasientens behov som har førsteprioritet, sier helseminister Ansgar Gabrielsen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5789

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media