Færre schizofrene tar sitt eget liv

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Selvmordsraten hos pasienter med schizofreni, akutte psykoser og schizofreniliknende personlighetsforstyrrelser har sunket, viser ny dansk studie.

I en pasient-kontroll-studie ble 18 744 personer som begikk selvmord i perioden 1981 – 97, sammenliknet med nær 375 000 kontrollpersoner (1). Forskerne koblet data fra det danske dødsårsaksregisteret og sentralregisteret for psykiatriske sengeinstitusjoner.

Reduksjonen i selvmordsraten blant pasientene var omtrent den samme som i den totale befolkningen i perioden. Likevel var risikoen for selvmord nesten 20 ganger så høy blant pasientene. Selvmordsrisikoen var høyest det første året etter innleggelse, og særlig stor blant de yngste.

– Dette er viktige funn, siden materialet er så stort og metodene meget solide, sier førsteamanuensis Vidje Hansen ved Avdeling for klinisk psykiatri, Universitetet i Tromsø. – Det som er nytt er at selvmordsraten hos de danske pasientene har sunket i løpet av perioden, mens den tidligere er funnet å ha økt fra 1970 til 1987. Det er uklart om dette representerer en reell reversert trend, eller om funnene fra 1970 – 87 var metodisk svakere.

Vi kan ikke drive slik forskning i Norge siden vi mangler et nasjonalt psykiatrisk register etter at Sentralregisteret for alvorlige sinnslidelser ble stengt i 1987. Dette representerer et alvorlig handikap for norsk psykiatrisk forskning. Vi vet derfor ikke hvordan utviklingen har vært i Norge. Forskning fra Nord-Norge viser en motsatt trend. Selvmordsraten hos psykiatriske pasienter har økt i forhold til befolkningen (2), sier Hansen.

Anbefalte artikler