Tumorceller i blod angir brystkreftprognose

Petter Gjersvik Om forfatteren

Antall sirkulerende tumorceller før behandling er en uavhengig prediktor for overlevelse hos pasienter med metastatisk brystkreft.

Flere studier har vist at tumorceller påvist i blod eller beinmarg ved metastatisk kreft er assosiert med dårlig prognose.

I en prospektiv dobbelblind studie ble nivået av sirkulerende tumorceller hos 177 pasienter med metastatisk brystkreft målt med en ny målemetode før og ved første kontroll etter behandlingsstart (1). Pasienter med ≥ 5 tumorceller per 7,5 ml fullblod før behandling hadde kortere median progredieringsfri overlevelse og kortere overlevelse enn dem med < 5 tumorceller, henholdsvis 2,7 versus 7,0 måneder (p < 0,001) og 10,1 versus >18 måneder (p < 0,001). Multivariate analyser viste at nivået av sirkulerende tumorceller før og 3 – 4 uker etter behandlingsstart var de mest signifikante prediktorer for overlevelse.

– Denne studien bekrefter at påvisning av sirkulerende kreftceller i blod og/eller beinmarg er assosiert med dårlig prognose ved brystkreft, og viser at respons på terapi muligens kan vurderes tidlig etter behandlingsstart, sier overlege Gro Wiedswang ved Ullevål universitetssykehus.

– Dette er en svært interessant studie som peker hen mot muligheten for å skreddersy behandlingen til pasienter med langtkommet kreft. Blod er et lettere tilgjengelig medium enn beinmarg, men denne type analyser er foreløpig bare aktuelle i kliniske studier, understreker Wiedswang.

1

Cristofanilli M, Budd GT, Ellis MJ et al. Circulating tumor cells, disease progression, and survival in metastatic breast cancer. N Engl J Med 2004; 351: 781 – 91.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler