Artikkel

Adressendringer til registeret

Legeforeningens lege- og medlemsregister er et felles register. Registeret brukes blant annet til kontingentutkjøring, til plassering i korrekt fylkesavdeling og yrkesforening, til produksjon av medlemslister, i forhold til rettigheter i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og til omfattende statistikkproduksjon m.m. Husk derfor å melde fra om endret adresse (privat og/eller til arbeid), og eventuelle endringer av e-postadresse og telefon/faks.

Adresser eller andre opplysninger fra legeregisteret utleveres aldri til industrien eller for generelle markedsføringsformål.

Hvordan melde fra?

Ved skifte av stilling kan skjema for adresseendring på www.legeforeningen.no, under skjemaer og trykksaker, brukes. Husk å oppgi korrekt e-postadresse, ettersom avsenderadressen ikke kommer frem ved bruk av dette skjemaet. Det er også mulig å sende en vanlig e-post til register@legeforeningen.no eller kontakte registeret på tlf. 23 10 90 00 og faks 23 10 91 80. Du kan også be om å få tilsendt oppdateringsskjema, slik at du kan se hvilke opplysninger som står registrert på deg.

Bedre bestillingsskjemaer

Leter du etter retningslinjer, faglige veiledere m.m.? Disse finner du nå lett på Internett (www.legeforeningen.no). Klikk på Skjemaer og trykksaker og lenken bestilling av trykksaker.

Sanner gjenvalgt

Professor Tore Sanner ble i august gjenvalgt som leder av Tobakksfritt for to nye år. Ellen Juul Andersen, Legeforeningen, fortsetter som organisasjonens nestleder. Tobakksfritt er en koalisjon med formål å redusere bruken av tobakk.

Årsmøter og arrangementer

– Norsk barnelegeforening arrangerer Pediaterdagene på Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim fra 14.–16. oktober.

– Kirurgisk høstmøte arrangeres fra 18.–23. oktober på Holmenkollen Park Hotel, Oslo. I tilknytning til møtet avholdes årsmøter i flere av spesialforeningene.

– Primærmedisinsk uke arrangeres 24.–29. oktober på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Nærmere 900 deltakere er tilmeldt (se www.pmu2004.no).

– Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering arrangerer årsmøte og kurs 28.–29. oktober på Radisson SAS Caledonien, Kristiansand.

Verdens legeorganisasjon søker generalsekretær

Stillingen som generalsekretær i World Medical Association (WMA) er ledig fra slutten av 2004, da Delon Human fratrer. WMAs sekretariatet er plassert i Ferney-Voltaire, Frankrike, ved grensen til Sveits og med kort avstand til Genève.

Se fullstendig stillingsutlysing: www.wma.net

Generalforsamling i WMA

World Medical Association (WMA) avholder sin 55. generalforsamling på Imperial Hotel i Tokyo fra 6.– 9.10. 2004. Tema for de vitenskapelige sesjonene er avansert medisinsk teknologi og medisinsk etikk, helsetjenester og Internett.

Les mer: www.wma.net

Åpner for terapeutisk kloning

Hans Buhl, leder for den danske legeforeningens etiske utvalg, går i en leder (Ugeskr Læger 2004; 166: 2959) inn for at danske leger bør gis tillatelse til terapeutisk kloning.

– Det er ikke tilfredsstillende for danske leger at forskningen kun finner sted i andre land. Dersom det skjer avgjørende gjennombrudd i forskningen i terapeutisk kloning, slik at meget syke mennesker kan behandles, så forventes det at også danske leger kan benytte de nye metodene i behandling av sine pasienter. Det kan de ikke uten at de får mulighet til å øve, skriver Buhl, som mener det bør gis adgang til å gjennomprøve teknologien, for å få avdekket potensialet for pasientene.

Les mer: www.dadl.dk

Anbefalte artikler