Summarisk propedeutikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gleadle, Jonathan

  History and examination at a glance

  208 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Science, 2003. Pris GBP 16

  ISBN 0-632-05966-4

  Opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse er essensielle ferdigheter for den gode lege. Til tross for økende tilgang til moderne metodikk innen bildedanninng og klinisk kjemi er dette tradisjonsfylte håndverk fremdeles sentralt. Gjennom samtale med og undersøkelse av pasienten etableres forholdet mellom pasient og lege, og man danner seg et grunnlag for å planlegge en fornuftig og målrettet utredning. Når diagnostikken er vanskelig og røntgenbilder, ultralydundersøkelse eller blodprøver ikke gir klare svar, er det et godt råd å gå tilbake til sykesengen. Den erfarne kliniker vet at løsningen ofte ligger gjemt i anamnesen og/eller undersøkelsen.

  For å lære godt klinisk arbeid er nok noen timer sammen med en dyktig kliniker mer verdt for studenten enn en dag på lesesalen. Men man kan selvfølgelig også ha nytte av å lese lærebøker om emnet, særlig for å lære seg definisjoner og systematikk. Den aktuelle boken er en av flere på markedet, den er en av mange i serien «At a glance». Dette innebærer at forfatteren presenterer de essensielle poenger på en kortfattet og summarisk måte ledsaget av tabeller og diagrammer. Det gjøres i fire deler: anamneseopptaket, undersøkelse av organsystemer (f.eks. hjerte, lunger, hud) undersøkelse ved ulike symptomkomplekser (f.eks. dyspné, slapphet, svimmelhet) og til slutt undersøkelse av vanlige tilstander (f.eks. astma bronchiale, hjerneslag, hjerteinfarkt). Resultatet er en komplett og systematisk fremstilling, men der er mange gjentakelser og i siste del en for undertegnede ulogisk tilnærming av typen: Hvis diagnosen er hjerteinfarkt, hvilke anamnestiske og kliniske poenger er det da viktig å få med seg? Figurene er gode oppsummeringer av det essensielle, men fargebilder savnes.

  Anamneseopptak og klinisk undersøkelse må nødvendigvis være målrettet, men alltid ydmyk i forhold til at tentativ diagnose må kunne revideres. En pedagogisk tilnærming preget av en åpen observasjonell holdning hvor funn gis alternative tolkinger og konklusjoner trekkes trinnvis, ville derfor være å foretrekke. Denne boken kan ikke sies å leve opp til dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media