Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Ingrid Petrikke Olsen
Kåre Augensen
Arnold Jensen
Inger Njølstad
Bjørgulf Claussen
Øyvind Næss
Pål Gulbrandsen*
Reidun Førde
Olaf Gjerløw Aasland
Unni Krogstad
Marijke Veenstra
Ingeborg Strømseng Sjetne
Randi Østhus
John-Arne Røttingen
Jonn Terje Geitung
Ulf K. Zätterstrøm
Bjørn M. Hokland
Mette Walberg
Audun Stubhaug
Trond Mogens Aaløkken
Stig S. Frøland
Torbjørn Holm

Kommentar og debatt

Ingrid Miljeteig
Kjell Arne Johansson
Jørn Schneede
Steinar Westin
Helge Waldum
Jannicke Mellin-Olsen

Nyheter og reportasjer

Hans Chr. Hansson Kristiansen
Hans Chr. Hansson Kristiansen
Hans Chr. Hansson Kristiansen
Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
Ragnhild Ørstavik
Petter Jensen Gjersvik
Ulf Slungaard
Jon Lange
Anne Kristin Rustad
Tove Teigen Friis

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Anne Kjersti Befring
Nils J. Grytten