Kommer karakterene tilbake i medisinstudiet?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Da planene for Oslo96 ble lagt, var det grundige diskusjoner om hvordan studentene skulle evalueres. Et flertallsvedtak fjernet karakterene fra studiet, men kanskje er karaktersystemet på vei inn igjen .

  Artikkel

  – Jeg tror at karakterene kommer tilbake. Det at studentene våre ikke kan skille seg ut i mengden på noen måte, gjør at de stiller svakere i konkurransen om stillinger, sa Borghild Roald på konferansen Nye veier i universitetsutdanning. – Det blir stadig flere leger og til en vanlig assistentlegestilling som det før nesten ikke var søkere til, kan det i dag være langt over 20 interessenter, sa hun.

  Roald har opplevd utenlandske universiteters manglende forståelse for at Oslo-studentene ikke blir vurdert med karakterer. Når utvekslingsavtaler skal signeres, ønsker institusjonene å være sikre på at det er gode studenter de får til sitt universitet.

  Dekan Stein Evensen sa seg enig i Roalds konklusjon. Han gjorde det klart at det vil bli lagt stor vekt på vurderingsprinsipper i den kommende revisjonen av studieplanen.

  Studentene opplever selv at de ikke får god nok evaluering av prestasjonene i studietiden. Johannes Espolin Johnson Hov mener imidlertid ikke at karakterer er den eneste måten å løse problemet på.

  – Det har vært fint å slippe karakterer, både med tanke på miljø og samarbeidsklima. Samtaler med veiledere og kontroll av ferdigheter kan være vel så gode metoder for å gi oss tilbakemelding, sa han og viste til at studiet i dag er for eksamensorientert.

  – Det er ikke bare det man presterer på eksamensdagen som er viktig, men det som skjer i løpet av hele semesteret, understreker Espolin Johnson Hov overfor en lydhør forsamling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media