Kommer karakterene tilbake i medisinstudiet?

Hans Chr. Hansson Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Johannes Espolin Johnson Hov mener det finnes flere metoder enn bare karakterer til å vurdere studenters innsats. Foto HC Hansson Kristiansen

– Jeg tror at karakterene kommer tilbake. Det at studentene våre ikke kan skille seg ut i mengden på noen måte, gjør at de stiller svakere i konkurransen om stillinger, sa Borghild Roald på konferansen Nye veier i universitetsutdanning. – Det blir stadig flere leger og til en vanlig assistentlegestilling som det før nesten ikke var søkere til, kan det i dag være langt over 20 interessenter, sa hun.

Roald har opplevd utenlandske universiteters manglende forståelse for at Oslo-studentene ikke blir vurdert med karakterer. Når utvekslingsavtaler skal signeres, ønsker institusjonene å være sikre på at det er gode studenter de får til sitt universitet.

Dekan Stein Evensen sa seg enig i Roalds konklusjon. Han gjorde det klart at det vil bli lagt stor vekt på vurderingsprinsipper i den kommende revisjonen av studieplanen.

Studentene opplever selv at de ikke får god nok evaluering av prestasjonene i studietiden. Johannes Espolin Johnson Hov mener imidlertid ikke at karakterer er den eneste måten å løse problemet på.

– Det har vært fint å slippe karakterer, både med tanke på miljø og samarbeidsklima. Samtaler med veiledere og kontroll av ferdigheter kan være vel så gode metoder for å gi oss tilbakemelding, sa han og viste til at studiet i dag er for eksamensorientert.

– Det er ikke bare det man presterer på eksamensdagen som er viktig, men det som skjer i løpet av hele semesteret, understreker Espolin Johnson Hov overfor en lydhør forsamling.

Anbefalte artikler