Nakkesleng som tidsfenomen

Artikkel

Boken er dedisert til sjimpanser og andre dyr som døde forgjeves i forsøk på å bevise at pasienter med nakkeslengskade ikke bare var nevrotiske, men virkelige skadeofre. Innholdet omfatter en utdyping av begrepene traumatisk hjerneskade, somatoforme lidelser, simulering og juksing i medisinen som tidsfenomen. Boken er en befriende humoristisk skrevet monografi, ment som et utilslørt partsinnlegg i debatten om prioriteringer og drivkrefter i moderne vestlig medisin.

Forfatteren er en godt voksen, erfaren psykiater fra Toronto som tar oss med i en grundig og veldokumentert tidsreise med fenomenet nakkesleng som gjennomgangstema. Nakkeslengskader har utviklet seg fra en tidsavgrenset, beskjeden lidelse til en verdensomspennende kronisk epidemi. Forfatteren argumenterer for at nakkesleng er en av mange psykososiale sykdommer som for en stor del blir fabrikkert av pasienter, helsevesen og rettsvesen. Lidelser som kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, repetitiv belastningsskade og posttraumatisk stress-syndrom omtales også på samme måte.

Boken er bygd opp i fire tematiske deler: Omskape nakkesleng til en permanent sykdom, hang til å mystifisere nakkeslengskaden, bedrageri og den rettsmedisinske sump, hvordan behandle terapien. Det er rikelig med henvisninger, og kildematerialet blir til dels kritisk gjennomgått, med mange erfaringsbaserte eksempler.

Språket er lettfattelig og til dels dypsindig, med en satirisk snert som maner til ettertanke. Figurene er små og det syrefrie papiret gjør at enkelte av dem blir noe knudrete.

Boken gir en interessant innføring i de dynamiske faktorene som styrer moderne medisin, og den er derfor et viktig debattinnlegg som også fortjener andre lesere enn dem som interesserer seg for nakkeslengskader. Den retter seg først og fremst mot helsepersonell med interesse for disse fenomener, men den burde også leses av advokater, forsikringsansatte og politikere som er opptatt av prioriteringer når det gjelder helsefremmende tiltak i befolkningen. Det er å håpe at boken vil skape debatt også i vårt samfunn.

Magne Rø

Avdeling for fysikalsk medisin

og rehabilitering

St. Olavs Hospital

Trondheim

Anbefalte artikler